Stulecie niepodległości: WSM w Galerii Zachęta…

Niedosłownie, siedziby nie przenieśliśmy, ale w salach Galerii możemy przenieść się do czasów międzywojnia, kiedy to odzyskaliśmy niepodległość i zaczynaliśmy tworzyć nową państwowość, wierząc, że „PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA”, bo taki tytuł nosi wystawa. Powinien ją zobaczyć każdy członek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którego interesuje historia naszej Spółdzielni, pierwszej tak dużej i tak znaczącej w skali rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej.

 

 

 

Druga część tytułu to „Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918”. Owe wizje realizowano w praktyce właśnie tu na Żoliborzu, dzielnicy, która rodziła się wraz z Niepodległością. „Wystawa ukazuje różne oblicza niepodległościowych przemian postulowanych przez artystów i społeczników po 1918 roku. Zwraca uwagę na zmianę w skali makro – manifestującą się choćby w nowoczesnych koncepcjach urbanistycznych i rozwiązaniach architektonicznych. Na drugim biegunie pokazuje skalę mikro znajdującą odzwierciedlenie w koncepcjach nowego mieszkalnictwa i spółdzielczości oraz w trosce o dobro jednostki czy edukację w nowo kształtowanym państwie”. I w nowej dzielnicy, która ma umożliwić realizację owych marzeń i idei bliskich twórcom nowego życia w nowych warunkach, życia bardziej nowoczesnego i bardziej sprawiedliwego, dostępnego także tym najbiedniejszym. To właśnie w WSM powstały nowe koncepcje organizacji życia społecznego, odwołujące się do potrzeb wszystkich grup społecznych: kobiet, dzieci, młodzieży, robotników, inteligencji pracującej. To właśnie tu wprowadzano elementy wspólnoty i integrowania wszystkich mieszkańców.

Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać naszym Czytelnikom. Ekspozycja to 7 sal Zachęty i ponad 500 obiektów (architektura, wzornictwo, teatr, prasa, fotografia, film). Skupiliśmy się przede wszystkim na idei związanej ze spółdzielczością mieszkaniową i tym, co dla niej zrobili ludzie tacy jak Barbara i Stanisław Brukalscy czy Helena i Szymon Syrkusowie – znakomici architekci, którym WSM zawdzięcza tak wiele. Nie sposób nie wspomnieć o Stanisławie Tołwińskim, któremu właśnie próbuje się odebrać patronat ulicy. W ubiegłym roku wiele pisaliśmy o historii WSM z racji 95-lecia. Teraz namawiamy do obejrzenia wystawy, bardzo nowoczesnej, bardzo starannie przygotowanej, będącej głównym elementem całego projektu edukacyjnego. Wspomnieć warto, że ekspozycji towarzyszą: spotkania, wykłady, warsztaty, różne formy przekazu dostępne zarówno dla młodzieży, jaki i dorosłych.

Słowa uznania należą się wielu osobom, których praca złożyła się na taki efekt. Wystawa trwa do 27 maja. Zachęcamy do wizyty w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, naprawdę warto.

DW

 

Artykuł ukazał się w numerze 2/2018 „Życia WSM”.

Skip to content