Wykonanie robót związanych z poprawą akustyki Sali Widowiskowej w SDK WSM oraz poprawą bezpieczeństwa PPOŻ, wykonanie wymiany okotarowania na spełniające wymogi trudnopalności oraz modernizacja systemu mocowania i mechanizmów prowadzenia kotar.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Elbląska 14, 01- 737 Warszawa ogłasza przetarg na: ETAP 1 Wykonanie robót związanych z poprawą akustyki Sali Widowiskowej w SDK WSM oraz poprawą bezpieczeństwa PPOŻ, wykonanie wymiany okotarowania na spełniające wymogi trudnopalności oraz modernizacja systemu mocowania i mechanizmów prowadzenia kotar. Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do […]

Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na: Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87. Termin składania ofert do dnia 06.10.2023 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy […]

Skip to content