ADMINISTRACJA OSIEDLA NIEDZIELSKIEGO

KONTAKTY DO SŁUŻB TECHNICZNYCH

W przypadku awarii całodobowy kontakt do koordynatora konserwacji Osiedla

602 673 433

we wtorek i w czwartek dyżur  konserwatora  na  Osiedlu  w  godzinach

7:00- 15:00

FIRMA

BRANŻA 

TELEFON 

Uwagi 

  DIRECT SECURITY 

  OCHRONA BUDYNKU   

533-239-850

 PORTIERNIA   Całodobowo

739-000-421

  KOORDYNATOR

  SCHINDLER   

  OBSŁUGA WIND  

22/ 549-21-01

801-880-013  

  Całodobowo 

  Straż Miejska 

  

986  

  Całodobowo 

  Numer alarmowy   

  

112  

  Całodobowo 

  Policja 

  

997  

  Całodobowo 

  Straż Pożarna 

  

998  

  Całodobowo 

  Pogotowie Ratunkowe 

  

999  

  Całodobowo 

  VEOLIA

  Pogotowie ciepłownicze  

993  

  Całodobowo 

  MPWiK 

  Pogotowie wod–kan  

994  

  Całodobowo 

Zgłaszanie usterek występujących w lokalach objętych gwarancją prosimy kierować w formie pisemnej do administracji lub na e-mail: niedzielskiego@wsm.pl

Skip to content