Urząd Miasta zawiesił wysyłanie zaświadczeń o przekształceniu

Tarcza Antykryzysowa wpłynęła także na terminy wnoszenia opłat związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Czas na wniesienie należności za 2019 rok minął w lutym, a termin opłaty za 2020 rok minie w czerwcu. Tylko że przecież wszyscy chcieli skorzystać z 98% bonifikaty (w części przypadków 99% bonifikaty), a wciąż wiele osób nie dostało nawet zaświadczenia o przekształceniu. Na szczęście mimo upływu terminów nic nie stracimy.

Po wywiadzie z prezes Barbarą Różewską w poprzednim numerze „Życia WSM”, w którym skupiliśmy się przede wszystkim na sprawach gruntowych, rozdzwoniły się telefony. Jedna z mieszkanek budynku Elbląska 12 zarzuciła nam manipulację – zgodnie z wykazem na stronie internetowej WSM grunt pod jej blokiem jest już przekształcony, a ona nie dostała żadnego zaświadczenia. Wyjaśnijmy – wcale nie powinna go otrzymać. Przypominamy, że tylko właściciele lokali wyodrębnionych otrzymują zaświadczenia. W przypadku osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także tych z ekspektatywą wyodrębnienia własności, to WSM jest stroną we wszelkich postępowaniach przekształceniowych. Jeśli ktoś nie znalazł swojego budynku na liście przekształconych nieruchomości, może zawsze zadzwonić do Administracji Osiedla lub wejść na specjalną stronę Urzędu Miasta www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia – tam po wpisaniu naszego adresu dowiemy się, na jakim etapie jest dana sprawa (Elbląska 12 widnieje tam jako przekształcona, w Osiedlu Zatrasie nie ma jeszcze wyodrębnionych lokali).

Po otrzymaniu zaświadczenia (można to było też zrobić przed otrzymaniem dokumentu) należało w ciągu dwóch miesięcy zgłosić zamiar jednorazowej spłaty, z 98% bonifikatą, wszystkich należności z tytułu przekształcenia (po przekształceniu, jeśli nie skorzystamy z bonifikaty, trzeba by płacić przez 20 lat coroczną opłatę przekształceniową). Warto dodać, że w naszej Spółdzielni wszystkie wnioski o skorzystaniu z bonifikaty, nawet w przypadku nieruchomości co do których nie było jeszcze zaświadczenia, zostały złożone już w grudniu zeszłego roku. W przypadku lokali wyodrębnionych zamiar spłaty musiał zgłosić bezpośrednio właściciel mieszkania.

Następnym krokiem jest przesłanie przez Urząd Miasta informacji o wysokości jednorazowej spłaty. Teoretycznie Urząd ma na to 14 dni po otrzymaniu wniosku o zamiarze spłaty. Ale w wielu przypadkach jeszcze tego nie zrobił. Wszystko na to wskazuje, że będziemy musieli zaczekać jeszcze wiele miesięcy na list w tej sprawie. 1 kwietnia Urząd m.st. Warszawy zdecydował o zawieszeniu przesyłania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności do czasu zakończenia stanu epidemii.

Można się więc spodziewać, że inne dokumenty powiązane z danym postępowaniem administracyjnym też nie będą przekazywane. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył decyzję tym, że mieszkańcy odbierali zaświadczenia na poczcie, a w obecnych czasach należy ograniczać gromadzenie się ludzi do minimum.

To, że jeszcze WSM nie dostała zaświadczenia czy informacji o wysokości jednorazowej wpłaty (a w przypadku lokali wyodrębnionych, ich właściciele) nie wpływa na prawa mieszkańców. Jeśli tylko zamiar jednorazowej spłaty z bonifikatą został/zostanie zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego, będziemy mogli skorzystać z bonifikaty. Najpierw musimy otrzymać informację z Urzędu o wysokości jednorazowej spłaty, mamy potem dwa miesiące na jej wniesienie. Gdy Urząd potwierdzi spłatę należności, będzie trzeba się udać do sądu wieczystoksięgowego, żeby wykreślić wpis z księgi wieczystej o zobowiązaniu do wnoszenia corocznej opłaty.

Co jednak z właścicielami lokali wyodrębnionych, którzy mimo otrzymania zaświadczenia, nie zgłosili zamiaru jednorazowej spłaty? Warszawa wyszła im naprzeciw. 19 marca Rada Warszawy podjęła uchwałę o bonifikacie od opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok (radni poparli projekt jednogłośnie). Pomysłodawcy zwrócili uwagę, że nie wszyscy właściciele przekształconych gruntów złożyli wnioski o zamiarze skorzystania z 98% (lub 99%) bonifikaty od jednorazowej spłaty wszystkich opłat przekształceniowych. Nowa uchwała Rady Warszawy pomoże zatem właścicielom lokali wyodrębnionych, którzy takich wniosków nie złożyli, przez co mogli utracić prawo do bonifikaty za 2019 i 2020 rok.

Sytuacja wygląda więc następująco. Właściciele mogą teraz złożyć wniosek o bonifikatę za dwa lata, a potem drugi o zamiarze jednorazowej spłaty z bonifikatą pozostałych 18 opłat przekształceniowych. W ten sposób nic nie stracą, nawet jeśli przekroczyli dotychczasowe terminy na skorzystanie z bonifikaty.

Bartłomiej Pograniczny

Skip to content