OGŁOSZENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie,

działając na podstawie § 77ust. 1 oraz § 73 ust. 2Statutu Spółdzielni,

zwołuje WALNEZGROMADZENIE członków WSM

zamieszkałych na terenie osiedli:

ŻOLIBORZ II, ŻOLIBORZ III, RUDAWKA, ZATRASIE, PIASKI, BIELANY, MŁOCINY, WAWRZYSZEW, WAWRZYSZEW NOWY, NOWODWORY, NIEDZIELSKIEGO, LATYCZOWSKA, HERY

Obrady odbędą się w dniu 04.09.2018 r. o godz. 1700

w sali nr 1 SDK w Warszawie przy ul. Słowackiego 19a

 

Uzupełniony projekt porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.

2. Wybór prezydium WZ.

3. Przyjęcie porządku obrad WZ.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ.

5. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyników finansowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.

6. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. (Zmiana Statutu podyktowana jest obowiązkiem wynikającym z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Punkt ten obejmuje również wnioski Członków Spółdzielni dotyczące zmiany zapisów § 87¹ § 100¹ Statutu WSM )

7. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej:

1) Pana Jerzego Góreckiego

2) Pana Andrzeja Michałowskiego

3) Pana Roberta Orlika

4) Pani Zofii Paderewskiej

8. Zamknięcie obrad.

 

UWAGA

Prosimy o przybycie z dowodem tożsamości i dokumentem potwierdzającym uprawnienia do uczestnictwa (np. legitymacją członkowską WSM) niezbędnymi przy podpisywaniu listy obecności i otrzymaniu mandatu uprawniającego do udziału w głosowaniu.

Do projektów uchwał, Członkowie WSM mają prawo zgłaszania poprawek do 01.09.2018 r. włącznie (par. 79 ust. 6 Statutu). ( w dniu 01.09.2018 r. kancelaria Biura Zarządu WSM czynna w godzinach
7,30 – 11,30 ).
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości zgłaszania poprawek do projektów uchwał.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu pok. nr  211 tel. 22 561 34 17 lub pok. 103 tel. 22 561 34 16.

i Administracjach Osiedli

 • Żoliborz II ul. ks. T. Boguckiego 1 –  tel. (22) 839 34 92,
 • Żoliborz III ul. Braci Załuskich 7 –  tel. (22) 203 45 80,
 • Rudawka ul. Dolnośląska 3 –  tel. (22) 568 97 87,
 • Zatrasie ul. Dolnośląska 3 –  tel. (22) 568 97 77,
 • Piaski ul. Broniewskiego 71 – tel. (22) 669 52 52,
 • Bielany ul. Daniłowskiego 3 – tel. (22) 834 34 42,
 • Młociny ul. Wrzeciono 14a – tel. (22) 835 24 96,
 • Wawrzyszew ul. Wolumen 25a – tel. (22) 864 63 83,
 • Wawrzyszew Nowy ul. Petofiego 7/2 – (22) 896 13 12,
 • Nowodwory ul. Ciołkosza 4  – tel. (22) 676 83 02,
 • Latyczowska ul. Kompasowa 10 – tel. (22) 870 11 22,
 • Hery ul. Hery 11 – tel. (22) 638 76 23,
 • Niedzielskiego ul. Niedzielskiego 2B – tel. (22) 427 19 93,
 • Biuro Zarządu WSM ul Elbląska 14  (pok. 103) tel.(22) 561 34 16.
Załączniki:
Pobierz plik (L.dz. 8515-16.08.18.pdf)L.dz. 8515-16.08.18.pdf
Pobierz plik (L.dz. 8516-16.08.18.pdf)L.dz. 8516-16.08.18.pdf
Pobierz plik (L.dz. 8527-17.08.18.pdf)L.dz. 8527-17.08.18.pdf
Pobierz plik (L.dz. 8528-17.08.18.pdf)L.dz. 8528-17.08.18.pdf
Pobierz plik (L.dz. 8529-17.08.18.pdf)L.dz. 8529-17.08.18.pdf
Pobierz plik (L.dz. 8563-20.08.18.pdf)L.dz. 8563-20.08.18.pdf
Pobierz plik (Podział wyniku_2017.pdf)Podział wyniku_2017.pdf
Pobierz plik (STATUT wyjściowy.pdf)STATUT wyjściowy.pdf
Pobierz plik (Uchwała zm. statutu.pdf)Uchwała zm. statutu.pdf
Pobierz plik (Uchwała_odwołanie_AM.pdf)Uchwała_odwołanie_AM.pdf
Pobierz plik (Uchwała_odwołanie_JG.pdf)Uchwała_odwołanie_JG.pdf
Pobierz plik (Uchwała_odwołanie_RO.pdf)Uchwała_odwołanie_RO.pdf
Pobierz plik (Uchwała_odwołanie_ZP.pdf)Uchwała_odwołanie_ZP.pdf
Pobierz plik (Zestawienie zmian.pdf)Zestawienie zmian.pdf
Skip to content