Walne Zgromadzenie Członków WSM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, działając na podstawie § 77 ust. 1 i § 78 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE członków WSM w dwóch częściach.

1. Zawiadomienie o WZ 28 i 30

Skip to content