Wawrzyszew
Czy łączka pozostanie łączką?

Walka o wawrzyszewską łączkę dobiega końca? Po kilku latach jest duża szansa na to, że łączka pozostanie łączką i przed oknami mieszkańców Wawrzyszewa i Wawrzyszewa Nowego nie wyrosną bloki, a powietrze nie zostanie zatrute spalinami z setek nowych samochodów.

Będzie to możliwe dzięki temu, że Rada Dzielnicy Bielany, a następnie Rada Warszawy przychyliły się do wniosku Administracji Osiedla Wawrzyszew i Rady Osiedla Wawrzyszew, aby plan zagospodarowania przestrzennego terenu Wawrzyszewa podzielić na dwie części. Do planu wyłożonego do konsultacji w ubiegłym roku na jesieni wpłynęło ponad 1700 uwag wskazujących na konieczność jego modyfikacji, a dotyczących m.in. terenu, na którym dziś znajduje się bazar Wolumen, rozwiązania dojazdu do ul. Wolumen od strony Wólczyńskiej, czy też zabudowy wschodniej strony Sokratesa.

Tak liczne uwagi oznaczają powtórzenie procedury planistycznej, ponowne uzgodnienia i po raz kolejny wyłożenie planu do publicznego wglądu. Oznacza to, że plan zagospodarowania przestrzennego Wawrzyszewa długo jeszcze nie zostanie uchwalony.

Jednak co do jednego wszyscy zainteresowani byli i są zgodni – łączka ma pozostać terenem zielonym, bez zabudowy mieszkaniowej.

Kiedy w 2017 r. teren łączki został zwrócony spadkobiercom byłych właścicieli, było jasne, że będą oni walczyli o wydanie warunków zabudowy na tym terenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jednak studium zagospodarowania oraz ciągle nieuchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ustala dla tego obszaru teren zieleni ogólnodostępnej – park. Ale plan niezatwierdzony to tak naprawdę plan, którego nie ma. Jednak, dzięki zgodzie na podział terenu objętego procedurą planistyczną na dwie części przeznaczone do oddzielnego procedowania, będzie można uchwalić w pierwszej kolejności plan miejscowy dla rejonu, obejmującego m.in. stawy Brustmana i wawrzyszewską łączkę, do którego nie ma zastrzeżeń. Uchwalony plan stanie sie tym samym dokumentem obowiązującym władze dzielnicy i żadna wydawana decyzja dotycząca zabudowy nie będzie mogła być sprzeczna z jego postanowieniami. Zatem uchwalenie tego planu oznaczać będzie koniec walki o zieleń, czyste powietrze i bezpieczeństwo ruchu na Wawrzyszewie.

Część II planu miejscowego, obejmująca m.in. teren bazaru Wolumen i osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostanie uchwalona w drugiej kolejności po wprowadzeniu zmian proponowanych przez mieszkańców.

Małgorzata Popiołek
Artykuł ukazał się w numerze 5/2019 Życia WSM.

Skip to content