MIEJSKIE   TELEFONY   ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe                                           999  lub 112

Pogotowie ratunkowe dla Bielan                         22   834 30 03

Pogotowie policyjne                                              997, 112,  22603-71-55,  22 834-83-83

Policja V Kom. ul. Broniewskiego 58                  22603-22-50   

Straż pożarna                                                        998,22  835 81 11, 22 835 82 10

 

ZGŁASZANIE  NAGŁYCH  AWARII 

Pogotowie instalacji domowych „Kozak” 22666 17 14, 666 17 15

Pogotowie elektryczne                                                      791-273-733

Pogotowie gazowe                                                              992

Pogotowie dźwigowe                                                        791-273-733

Pogotowie VEOLIA                                                           993,22 658-58-58

  

INSTALACJE   ZEWNĘTRZNE 

Pogotowie wod.-kan. MPWiK                 994, 22445 68 16, 22 445 68 19

Pogotowie energetyczne                                                22821 51 11, 821 31 31

 

ADMINISTRACJA  OSIEDLA  ul.Wolumen 25a 

Sekretariat                                            22864 63 83

Dział Techniczny                                                     22864 63 02;864 95 87

Dział Eksploatacji                                                   22864 63 01, fax. 864 89 65

Księgowość Osiedla , ul. Petofiego 3 ( Pawilon)    22835 92 73, 864 20 24

                                                                                                    22 864 39 05,fax.835-91-01

 

Rada Osiedla                      ul. Petofiego 3            tel. 22 663 60 44

Biuro Meldunkowe             ul. Żeromskiego 29     tel. 22  37 33 047

Biuro Adresowe                   ul. Andersa 30             tel. 22 831 99 77

Straż Miejska                       ul. Szegedyńska 13a   tel.  986

Zarząd WSM                       ul. Elbląska 14             tel. 22 56 13 400

Klub Seniora                         ul. Czechowa 2             tel. 692 509 241

E- mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Skip to content