Wniosek

Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej członkowi WSM

I. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi:

  1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3. Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. Numer rejestru członkowskiego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  6. Miejsce pracy (emeryt/rencista): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7. Wysokość zarobku, emerytury lub renty (netto): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  8. Osoby żyjące we wspólnym gospodarstwie z Wnioskodawcą:

   Lp.

   Imię

   Wiek

   Pokrewieństwo

   Wysokość zarobków (netto)

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
  9. Czy wnioskodawca korzystał z innych formy pomocy społecznej
   Korzystał Nie korzystał
  10. Uzasadnienie wniosku

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warszawa, dnia ……………………………………..…………………………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

II. Dane lokalowe

  1. Opłaty za użytkowanie lokalu

   Wysokość miesięcznej opłaty za lokal

   Metraż lokalu

   Ilość osób

   Stan zadłużenia
   na dzień ……………………….

  2. Dodatkowe przychody członka uzyskane w ostatnim roku

   Źródło dochodu

   Kwota (w zł netto)

   Data przyznania

   Na jaki okres

   Zapomoga z WSM

   Zapomoga z DOPS

   Dodatek mieszkaniowy z Urzędu Dzielnicy

   Dochody z innych źródeł

Warszawa, dnia ……………………………………..…………………………………………………………………………………..
(podpis pracownika działu
księgowości Osiedla lub WSM)

III. Opinia Komisji Rady Osiedla właściwej do rozpatrzenia wniosku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warszawa, dnia ……………………………………..…………………………………………………………………………………..
(podpis Przewodniczącego Komisji Rady Osiedla)
…………………………………………………………………………………..
(podpis Sekretarza Komisji Rady Osiedla)

IV. Stanowisko Rady Osiedla

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warszawa, dnia ……………………………………..…………………………………………………………………………………..
(podpis Przewodniczącego Rady Osiedla)
…………………………………………………………………………………..
(podpis Sekretarza Rady Osiedla)

V. Decyzja Kierownictwa Osiedla

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warszawa, dnia ……………………………………..
Akceptuję do wypłaty
…………………………………………………………………………………..
(podpis Głównego Księgowego Osiedla)
…………………………………………………………………………………..
(podpis Dyrektora Osiedla)

VI. Oświadczenie Wnioskodawcy

Gotówkę otrzymałam/łem

Warszawa, dnia ……………………………………..

…………………………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)


 

Wniosek  o przyznanie zapomogi bezzwrotnej  można pobrać ze strony WSM i wypełnić w domu.  Dane  należy potwierdzić w Administracji Osiedla, a następnie wniosek skierować do Rady Osiedla.

 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku
o zapomogę bezzwrotną dla członka WSM

 1. Zły stan zdrowia
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza, ewentualnie karta szpitalna
  • Oryginały faktur za leki specjalistyczne niezbędne przy chorobach przewlekłych lub po operacjach
 2. Trudna sytuacja finansowa – potwierdzenie dochodów wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą tzn.:
  • aktualny odcinek renty lub emerytury, lub
  • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy,
  • zaświadczenie o dodatkach na dzieci czy alimentach,
  • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 3. Napaść lub kradzież:
  • Protokół policyjny, ewentualnie
  • Obdukcję lekarską, lub
  • Pisemne zeznanie świadków zdarzenia
 4. Wydarzenia losowe (np. pożar, zalanie mieszkania itp.)
  • W przypadku lokalu ubezpieczonego – zaświadczenie od likwidatora szkód,
  • W przypadku lokalu nieubezpieczanego – protokół wystawiony przez pracownika Administracji Osiedla
Skip to content