Wniosek można pobrać ze strony WSM. 

Wniosek należy wypełnić* czytelnie i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu (pdf., jpg.)

na adres e-mail: kancelaria@wsm.pl

lub dostarczyć osobiście/wysłać pocztą w formie papierowej na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

INFORMACJA, O ILOŚCI STRON ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY MANIPULACYJNEJ

NALICZONEJ ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW, 

ZOSTANIE PRZEKAZANA NA WSKAZANY WE WNIOSKU NUMER TELEFONU LUB ADRES EMAIL

Numer konta bankowego dla opłat za wydanie kserokopii:

22 1020 1026 0000 1102 0300 1666

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14

W tytule przelewu prosimy wskazać adres lokalu, i przeznaczenie którego dotyczy zaświadczenie

(np. „ksero do KW, ul. Konwaliowa 7/10”)

Wniosek o wydanie KSEROKOPII dokumentów Spółdzielni

Skip to content