Wniosek można pobrać ze strony WSM. 

Wniosek należy wypełnić* czytelnie i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu (pdf., jpg.)

wraz z dowodem uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz załącznikami** na adres e-mail: kancelaria@wsm.pl

lub dostarczyć osobiście/wysłać pocztą w formie papierowej na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Numer konta bankowego dla opłat za wydanie zaświadczenia:

22 1020 1026 0000 1102 0300 1666

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14

W tytule przelewu prosimy wskazać adres lokalu, i przeznaczenie którego dotyczy zaświadczenie

(np. „zaświadczenie do sprzedaży, Wspólna 1/5” lub „zaśw. do KW, ul. Konwaliowa 7/10”)

 

INFORMACJA, ŻE ZAŚWIADCZENIE JEST GOTOWE DO ODBIORU, 

ZOSTANIE PRZEKAZANA NA WSKAZANY WE WNIOSKU NUMER TELEFONU LUB ADRES EMAIL

*Jeśli nie pamiętamy numeru rejestru członkowskiego – można tę informację pominąć

**Informacje o wymaganych opłatach i załącznikach, znajdują się w treści wniosku.

Załączniki:Pobierz plik (Wniosek o zaświadczenie do BANKU od_07_02_2022_wysyłka pocztą.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia do banku

Skip to content