Wniosek można pobrać ze strony WSM. 

Wniosek należy wypełnić* czytelnie i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu (pdf., jpg.)

na adres e-mail: kancelaria@wsm.pl

lub dostarczyć osobiście/wysłać pocztą w formie papierowej na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

PROSIMY O WSKAZANIE NA WNIOSKU NUMERU TELEFONU LUB ADRESU EMAIL, 

NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA INFORMACJA, ŻE ZAŚWIADCZENIE JEST GOTOWE DO ODBIORU, 

*Jeśli nie pamiętamy numeru rejestru członkowskiego – można tę informację pominąć

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o potwierdzenie prawa do lokalu NA PROŚBĘ ZAINTERESOWANYCH od_07_02_2022_wysyłka pocztą.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do lokalu
Skip to content