Rada Osiedla Latyczowska zgodnie z uchwałami podjętymi na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2014 r. wniosła do Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o:

  • Wypowiedzenie umowy firmie AMLUX zajmującej się sprzątaniem Osiedla z powodu niezadowolenia mieszkańców z usług tej firmy.
  • Ustalenie prawidłowego przebiegu granic ogrodzenia, zgodnie z granicami geodezyjnymi przy nieruchomości Międzyborska 15.
Skip to content