WSM – Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020

Decyzją Kapituły programu medialnego Symbol tytuł Symbolu Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020 otrzymała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

20201208 132654

Wręczenie wyróżnienia nastąpiło 8 grudnia w siebie Biura Zarządu WSM. Uroczystość z konieczności (z przyczyn pandemicznych) była skromna i kameralna. Obecni byli prezes Barbara Różewska, p.o. wiceprezesa do spraw technicznych Andrzej Michałowski, przewodnicząca Rady Nadzorczej Zofia Paderewska, sekretarz Rady Barbara Krawczyk. List Gratulacyjny na ręce prezes Barbary Różewskiej przekazał Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Rynkowego”, współorganizatora konkursu. Wygłosił on również bardzo merytoryczną, ale nie pozbawioną ciepłych słów dotyczących działania Spółdzielni, która za rok stanie się 100-latką. Kończąc, redaktor Lisiecki powiedział: Mając takich Laureatów jak państwo, możemy z odwagą patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję na dalszą realizację naszego najważniejszego celu, jakim jest profesjonalna promocja oraz honorowanie najznakomitszych instytucji, spółdzielni, symbolicznych firm i autorytetów gospodarki. Pani prezes serdecznie dziękowała za tak cenne wyróżnienie, które zobowiązuje do dalszego rzetelnego i solidnego działania.

„Symbol” to program medialny redakcji „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej” i „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Obie redakcje nagradzają „firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem”. Nagroda przyznawana jest od 2011 roku. Cieszymy się, że ma ją także WSM.

Red.

Artykuł ukazał się w numerze 5/2020 „Życia WSM”.

Skip to content