WSM wspiera mieszkańców w czasie pandemii

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dotykają każdego. Dlatego WSM zdecydowała o wprowadzeniu w życie planu, który ma pomóc spółdzielcom przetrwać ten trudny okres.

Już 12 marca, po ogłoszeniu pierwszych obostrzeń przez rząd, Zarząd WSM zdecydował o odwołaniu wszelkich wydarzeń kulturalnych organizowanych w klubach Spółdzielni oraz o przełożeniu Zebrań Mieszkańców. Następnie wysłał szereg pism m.in. do Krajowej Rady Spółdzielczej, Ministerstwa Finansów czy Ministerstwa Klimatu w sprawie wprowadzenia odpowiednich przepisów ułatwiających pracę spółdzielni mieszkaniowych w czasie pandemii. Część postulatów znalazła swoje odzwierciedlenie w tzw. pierwszej Tarczy Antykryzysowej, która wprowadziła zmiany m.in. w ustawach spółdzielczych. W związku z tym został przełożony termin przygotowania sprawozdania finansowego WSM, a także przesunięto zwołanie Walnego Zgromadzenia. Odbędzie się ono do 6 tygodni od momentu odwołania obowiązującego obecnie stanu epidemii. Walne Zgromadzenie zostanie poprzedzone organizacją osiedlowych Zebrań Mieszkańców.

Obniżka funduszu remontowego

W środę 8 kwietnia na zdalnym posiedzeniu, odbywającym się z udziałem Prezydium Rady Nadzorczej oraz dyrektorów Osiedli, Zarząd przyjął projekty dwóch uchwał. Pierwsza z nich dotyczy obniżenia opłat zależnych od WSM. W celu zmniejszenia zagrożenia ubóstwem gospodarstw domowych członków spółdzielni, od 1 maja do końca roku w naszych opłatach została zmniejszona część przypadająca na fundusz remontowy.

W związku z pandemią nie powinny odbywać się teraz remonty w częściach wspólnych. Prowadzone będą jedynie niezbędne prace. Wysokość funduszu remontowego w danym Osiedlu zależy od tego, jak dużo przetargów już się odbyło i na jaką część kwoty, przeznaczonej na remonty, podpisano już umowy. Dlatego w części Osiedli obniżki funduszu remontowego są mniejsze, w innych większe – maksymalnie 50%.

Wsparcie dla najemców lokali użytkowych

Druga uchwała dotyczy problemów najemców lokali użytkowych. Wielu przedsiębiorców pisało do Zarządu o swojej trudnej sytuacji. Najemcy dzwonili też do redakcji „Życia WSM” i pisali do Spółdzielni na Facebooku. Dlatego Zarząd przygotował  uchwałę o możliwości odroczenia czynszu za trzy miesiące. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Zarządu, będzie on także zaopiniowany przez Administrację Osiedla. Po pozytywnym rozpatrzeniu najemca będzie mógł przez trzy miesiące nie płacić czynszu za lokal użytkowy. Należność będzie musiał jednak spłacić do końca przyszłego roku, jednorazowo lub w ratach. Odroczenie płatności dotyczy jedynie czynszu, nie obejmuje opłat związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu oraz opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności opłat za media, energię elektryczną, podatku od nieruchomości).

Wzór wniosku dla przedsiębiorcy, który chce skorzystać z odroczenia, znajduje się na stronie www.wsm.pl (należy kliknąć w materiał „Wsparcie dla najemców lokali użytkowych”).

Obie uchwały Zarządu zostały potwierdzone 20 kwietnia przez Radę Nadzorczą.

Maseczki dla seniorów

Zarząd rozpatrywał również projekt uchwały o zakupie maseczek wielorazowych dla spółdzielców i członków ich rodzin. Po dyskusji z dyrektorami ustalono jednak, że to osiedla we własnym zakresie podejmą decyzję o ewentualnym zakupie. Maseczki dla seniorów zakupiono m.in. w osiedlach Młociny, Wawrzyszew, Piaski, Żoliborz II. Zarząd zamówił 1000 maseczek dla pracowników.

Co dalej z Radami Osiedli?

W związku z przełożeniem Zebrań Mieszkańców i Walnego Zgromadzenia pojawił się problem prawny dotyczący dalszego funkcjonowania Rad Osiedli. Z jednej strony kadencja większości RO już się zakończyła, z drugiej zgodnie z prawem nie można przeprowadzić Zebrań Mieszkańców i wyłonić nowych składów Rad. Poza tym, jak mają podejmować decyzje Rady Osiedli, skoro należy ograniczać spotkania? Tarcza Antykryzysowa umożliwiła zdalne organizowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, jako organów ustawowych Spółdzielni. Jednak Rada Osiedla to organ statutowy, dlatego Tarcza nie precyzuje sposobu jej pracy. Sprawę rozstrzygnął Dział prawny WSM w opinii prawnej. Zgodnie z tą opinią nie ma możliwości przedłużenia kadencji Rad Osiedli. Jedynie w dwóch osiedlach – Zatrasiu i Rudawce – RO będą funkcjonować normalnie. Kadencje tych Rad zakończą się dopiero w 2021 roku.

Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę na temat możliwości podejmowania decyzji przez RN, Zarząd i Rady Osiedli w sposób zdalny. Potwierdziła też prawomocność decyzji podjętych w ten sposób przed przyjęciem uchwały.

W czerwcu kończy się kadencja Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 82 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kadencja RN nie może trwać dłużej niż 3 lata. Jednocześnie spółdzielnia mieszkaniowa nie może funkcjonować bez Rady Nadzorczej. Dlatego 15 kwietnia WSM wraz z innymi stołecznymi spółdzielniami zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o uchwalenie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, „która odpowiednio wydłuży kadencyjność rad nadzorczych i innych organów statutowych wybieranych przez członków spółdzielni w drodze głosowania”. Jednocześnie spółdzielnie poprosiły premiera o pomoc osłonową dla mieszkańców i samych spółdzielni, które w związku z koronawirusem ponoszą poważne koszty.

W ostatnich dniach pojawiło się stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w tej sprawie, który stwierdził, że ze zgodnie z prawem, mimo końca kadencji, członkowie Rad Nadzorczych zachowują swoje mandaty do czasu nowych wyborów.

Niestety, trudno przewidzieć dalszy przebieg epidemii w Polsce. Być może będą potrzebne kolejne działania wspierające mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Mamy też nadzieję, że większą pomoc okaże państwo. Władze WSM będą reagować na bieżąco.

 

Skip to content