WSM wygrała w I instancji z Radą Warszawy
Uchwała o ryczałtowej opłacie za wywóz śmieci nieważna

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził częściową nieważność uchwały Rady Warszawy o wprowadzeniu ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów. Zdaniem Sądu niezgodne z prawem było wyliczanie opłat niezależnie od liczby mieszkańców danego gospodarstwa. Jeśli wyrok się uprawomocni, Miasto będzie musiało zwrócić pieniądze warszawiakom.

27 stycznia na posiedzeniu niejawnym WSA rozpatrywał skargi różnych podmiotów na uchwałę ryczałtową Rady Warszawy. Podobny wyrok jak WSM uzyskała też RSM Praga. Miasto zapowiedziało odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Za kilka miesięcy poznamy ostateczny werdykt.

Czekamy też na rozstrzygnięcie WSA w sprawie skargi WSM na drugą uchwałę Rady Miasta, zgodnie z którą 1 kwietnia system obliczania opłaty za odbiór odpadów zostanie powiązany ze zużyciem wody w budynku. Uchwałę zaskarżyła również Prokuratura Okręgowa w Warszawie, także w związku z zawiadomieniem złożonym przez WSM. 24 lutego WSA nie zgodził się na wstrzymanie wykonania uchwały do czasu wydania orzeczenia. Zdaniem Sądu skutki ewentualnego unieważnienia uchwały są łatwo odwracalne. Czekamy zatem na wyrok. Warto dodać, że w sprawie uchwały ryczałtowej Sąd także nie zgodził się na wstrzymanie uchwały, natomiast w wyroku orzekł już na korzyść WSM.

BP

 

Woda smieci Komplet

Skip to content