W roku kalendarzowym 2012 udział w 33 wycieczkach do Izby Pamięci Marii Kownackiej wzięło 658 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Należy zwrócić uwagę na szczególną aktywność placówek noszących imię Marii Kownackiej.

We współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury im. Marii Gwizdak zorganizowano jedną wycieczkę dla uczestników akcji „Zima w mieście”.

Pięć z pośród wymienionych spotkań (4 z przedszkolami i jedno szkolne) zostały przeznaczone na wspólne czytanie książek Marii Kownackiej: Lalka strojnisia, Kamizele na niedziele, Ogródek Świerszczykowy kram, O bursztynowym złocie.

Pięcioro dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa – 2, oraz gimnazjum – 3) skorzystało z możliwości indywidualnego zwiedzania Izby Pamięci Marii Kownackiej. Z indywidualnych wizyt w muzeum skorzystano podczas 32 odwiedzin, w których wzięły też udział osoby dorosłe – w tym 3 studentów dla których przygotowano 2 kwerendy.

 

W 2012 r. łącznie zanotowano 123 dorosłych użytkowników informacji; w większości nauczyciele, pedagodzy, rodzice a także przewodnicy i inny opiekunowie wycieczek

Dla wszystkich wycieczek zostały przygotowane wystawy książek, albumów, rękopisów, czasopism oraz innych dokumentów i materiałów bibliotecznych a także pamiątek po Marii Kownackiej.

Ogółem wszystkim odwiedzającym Izbę Pamięci Marii Kownackiej zaprezentowano i udostępniono następujące zbiory: czasopisma – 422, książki – 1338, rękopisy – 300, albumy z fotografiami – 231, CD- 1, inne dokumenty – 355.

Udzielono 3216 informacji oraz 1175 informacji telefonicznych.

Z okazji 30 rocznicy śmierci Patronki przypadającej 27 lutego 2012 r. uroczystość zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 80. W przygotowaniach i przeprowadzeniu imprezy wzięło udział także Koło TPD działające przy Izbie Pamięci, od szeregu lat współpracujące z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową i szkołą. Na uroczystość zaproszeni zostali: Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wydawnictwa Szkoły im. Marii Kownackiej, rodzina oraz władze dzielnicy/ Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wręczył szkole nagrodę – laptop dla potrzeb biblioteki, w uznaniu owocnej współpracy.

Izba Pamięci Marii Kownackiej w roku 2012 przyjęła patronat honorowy na d szkolnym konkursem literackim pt. „Gryzdu, Gryzdu – czyli…… Wiersze o postaciach z książek Marii Kownackiej” ogłoszonym przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczył w dniu 2 marca 2012 roku w nadaniu imienia Marii Kownackiej Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie. Izba przygotowała materiały muzealne do uroczystości m.in. czasopisma, Poezja i dziecko, Ekslibry, jubileuszowy folder Wydawnictwa Siedmioróg oraz książki: Serce i uśmiech, Głos przyrody, Plastusiowo i bibliofilskie wydanie jubileuszowe 80 lat Plastusiowego pamiętnika i Przygód Plastusia.

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczył w lipcu 2012 roku w kolejnym nadaniu imienia Marii Kownackiej Szkole Podstawowej w Zwoli, powiat Garwolin w stulecie jej powstania. Wręczono książki oraz album ze zdjęciami Izby i rodziny.
Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej został zaproszony w październiku do Łodzi przez Prezydenta Miasta na uroczystość odsłonięcia rzeźby Plastusia w Bajkowej Alei w parku. Współorganizatorami byli Szkoła Filmowa oraz organizacje kultury w Łodzi.

Imprezy wewnętrzne to:

  1. Wystawa w marcu 2012 roku w Galerii Żoliborz i Bibliotece Publicznej prac konkursowych dzieci z przedszkoli i szkół, w trakcie której wręczono nagrody ufundowane przez żarząd warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  2. Udział w organizowanych festynach osiedlowych na:
   • Żoliborzu Centralnym,
   • Sadach Żoliborskich,
   • Piaskach,
   • Kępie Potockiej,
   • Żoliborzu IV

   z wystawami prac dzieci, konkursem plastycznym, czytaniem książek i kiermaszem.

  3. Koncert oraz wystawa prac dzieci w galerii Żoliborz z warsztatami tworzenia kukiełek i postaci Plastusia
  4. Udział w prezentacji muzeum podczas imprezy Aktywny Żoliborz. Wystawa prac dzieci i warsztaty plastyczne
  5. Po wakacjach nawiązano kontakt z nowopowstałą świetlica interaktywną w Łomiankach z perspektywą współpracy przy planowanym na 2014 r. festiwalem książek im. Marii Kownackiej.
Skip to content