Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

Ogłasza przetarg na: 

Wykonanie i montaż ogrodzenia ogródków przy budynkach Jasnodworska 11, Jasnodworska 13, Jasnodworska 15, Elbląska 37, Elbląska 55, Elbląska 57, Elbląska 59, Elbląska 61, Elbląska 63, Elbląska 65, Elbląska 67 należących do Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudawka” w Warszawie.

  • Termin składania ofert do dnia 08.07.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (piętro 2).
  • Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl.
  • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 100,00 zł + VAT.
  • Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 08.07.2021 r. godz. 1100 .
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka – email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl, tel. 22 568 97 61.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content