WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania – wymiana zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach
Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji:

  • rozpoczęcie wykonania robót –   termin rozpoczęcia realizacji 7 dni
    po podpisaniu umowy
  • zakończenie robót –   wg oferty nie później niż do dnia 30.06.2022 r.
  • gwarancja na wykonanie roboty –   nie mniej niż 24- m-ce od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 13.07.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 13.07.2021 r. o godzinie 1300.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 25.06.2021 r.

Skip to content