WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

  1. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania wstępnych ofert

w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji

dla:

Wykonania remontu hydroizolacji oraz nawierzchni w rejonie wejść do klatek nr III – IV w budynku mieszkalnym przy ul. Wolumen 12 w Warszawie

  • Materiały oraz formularz oferty do konkursu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (e-mail).
  • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Pan Łukasz Ceniak,
    : 22 896 13 12, wewn.12., e-mail:  
    lukasz.ceniak@wnowy.pl
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
  • Oferty należy składać w terminie do 8 września 2021 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.

 

Skip to content