Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany 

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

Zadanie 1

Wykonanie robót brukarskich wraz z ogrodzeniem terenu nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 18 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.08. 2021 r.
  • Termin składania ofert do dnia 6.05.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
  • Otwarcie ofert w dniu 6.05.2021 godz. 1200
  • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty.
  • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 22.04.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zadanie 2

Wykonanie robót brukarskich terenu nieruchomości przy ul. Romaszewskiego 21 w Warszawie.

  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2021 r.
  • Termin składania ofert do dnia 6.05.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
  • Otwarcie ofert w dniu 6.05.2021 godz. 1200
  • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty.
  • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 22.04.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content