Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Wykonanie uszczelnienia rys i dylatacji w stropach garaży przy ul. Literackiej 9, 9A, 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 17, 17A, 17B, 17C w Warszawie metodą iniekcji ciśnieniowej.

Termin składania ofert do dnia 7 lipca.2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie uszczelnienia rys i dylatacji w stropach garaży przy ul. Literackiej 9, 9A, 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 17, 17A, 17B, 17C w Warszawie metodą iniekcji ciśnieniowej.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 9.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 lipca.2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wykonanie uszczelnienia rys i dylatacji w stropach garaży przy ul. Literackiej 9, 9A, 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 17, 17A, 17B, 17C w Warszawie metodą iniekcji ciśnieniowej.”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 22.06.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content