Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3 , e- mail – bielany@wsm.pl

ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

 

 • Wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Starej Baśni 3 i Daniłowskiego 8 w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 20.12. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 20.09.2021r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 20.09.2021r. godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 7.09.2021 r.
 • Wykonaniu wszelkich prac i robót budowlanych dot. wydzielenia ppoż. klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Magiera 7A w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 20.12. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 20.09.2021r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 20.09.2021r. godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 7.09.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content