Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany 

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3, e- mail – bielany@wsm.pl

ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

Wykonaniu robót brukarskich na posesji przy budynkach Starej Baśni 3 i Starej Baśni 12 w Warszawie.

 

  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.11. 2021 r.
  • Termin składania ofert do dnia 1.09.2021r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
  • Otwarcie ofert w dniu 1.09.2021r. godz. 1200
  • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
  • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 19.08.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content