Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia wolne miejsca postojowe w hali garażowej pod budynkiem przy ul. Niedzielskiego 2  I etap.
Koszt wynajęcia miejsca postojowego – 200 zł ( brutto)
W przypadku zainteresowana prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do  biura Administracji ul. Niedzielskiego 2B – tel. 22 427-19-93
lub biura Spółdzielni ul. Elbląska 14, – pokój 108 tel. 22 56-13-419, 56-13-422
Skip to content