Wyniki pisemnego głosowania uchwał

29 listopada, w obecności notariusza Marcina Solanowskiego, odbyło się zebranie Komisji Skrutacyjnych, które nadzorowały tego dnia głosowanie pisemne uchwał Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący i sekretarze poszczególnych Komisji okazali notariuszowi zaplombowane urny wyborcze (10 sztuk) i podpisane protokoły. Otworzono urny, po czym głosy zostały zliczone.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o podziale nadwyżki finansowej za 2019, 2020 i 2021 oraz w sprawie zmian w Statucie WSM.

W sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2019 rok oddano: 1242 głosy „za”, 40 głosów „przeciw” i 6 „wstrzymujących”.

W sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2020 rok oddano: 1231 głosów „za”, 41 głosów „przeciw” i 3 „wstrzymujące”.

W sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2021 rok oddano: 1229 głosy „za”, 41 głosów „przeciw” i 7 „wstrzymujących”.

W sprawie zmian w Statucie oddano: 1163 głosy „za”, 72 głosy „przeciw” i 35 „wstrzymujących”.

Poniżej zamieszczamy protokół i uchwały:

  1. Protokół WZ z pisemnego głosowania uchwał w dniu 29.11.2022 r.
  2. Uchwała WZ nr 1-2022 podz. nadw. za 2019 r.
  3. Uchwała WZ nr 2-2022 podz. nadw. za 2020 r.
  4. Uchwała WZ nr 3-2022 podz. nadw. za 2021 r.
  5. Uchwała WZ nr 4-2022 zm. zapisów Statutu

Skip to content