Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej WSM

15 czerwca odbyło się kolegium Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwołane zgodnie z § 79 ust. 8 1 Statutu WSM oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Kolegium sporządziło protokół Walnego Zgromadzenia WSM, zamieszczając w nim informacje, które z projektów uchwał będących przedmiotem obrad WZ zostały przyjęte, a które nie zostały przyjęte oraz łączną liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej z uchwał.

Członkowie kolegium przyjęli protokoły wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na podstawie których kolegium sporządziło protokół Walnego Zgromadzenia. Protokoły i uchwała dostępne są w aplikacji EBOK po zalogowaniu.

Walne Zgromadzenie przeprowadziło na posiedzeniach w dniach 7 i 9 czerwca 2022 r. wybory do Rady Nadzorczej WSM. W wyniku głosowania tajnego do Rady Nadzorczej WSM wybrano następujące osoby:

 1. Andrzej Kurek (Os. Żoliborz II)
 2. Magdalena Szałajska (Os. Żoliborz II)
 3. Bogumiła Wołoszyn (Os. Żoliborz II)
 4. Ewa Nawrot (Os. Żoliborz III)
 5. Zbigniew Poroch (Os. Żoliborz III)
 6. Robert Rogala (Os. Żoliborz III)
 7. Elżbieta Sypniewska (Os. Żoliborz III)
 8. Waldemar Krawczyński (Os. Rudawka)
 9. Aleksander Makieła (Os. Rudawka)
 10. Adam Zieniuk-Gąsiorowski ( Zatrasie)
 11. Mirosław Żuraw (Os. Zatrasie)
 12. Maciej Daszczuk (Os. Piaski)
 13. Maria Mossakowska (Os. Piaski)
 14. Cezary Radzimirski (Os. Piaski)
 15. Zbigniew Zieliński (Os. Piaski)
 16. Barbara Bielicka-Malinowska (Os. Bielany)
 17. Barbara Krawczyk ( Bielany)
 18. Andrzej Włodarczyk (Os. Bielany)
 19. Jarosław Cetens (Os. Młociny)
 20. Felicja Melon (Os. Młociny)
 21. Paweł Szymanek (Os. Młociny)
 22. Bożena Boczkowska (Os. Wawrzyszew)
 23. Bogusław Czaplarski (Os. Wawrzyszew)
 24. Zygmunt Morawski (Os. Wawrzyszew)
 25. Małgorzata Obtułowicz (Os. Wawrzyszew)
 26. Ewa Ochmańska-Matysiak (Os. Wawrzyszew)
 27. Radosław Sroczyński (Os. Wawrzyszew Nowy)
 28. Witold Jaworski (Os. Nowodwory)
Skip to content