Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie rzeczy.Podstawową różnicą jest zatem odpłatność. Umowa najmu jest zawsze umową odpłatną, zaś najemca musi za używanie rzeczy płacić czynsz w wysokości określonej w umowie. Umowa użyczenia jest z kolei umową nieodpłatną – wynika z tego, że biorący w użyczenie nie musi płacić żadnego wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

Powyższe wzory dokumentów umieszczone zostają na prośby mieszkańców spółdzielni. Pamiętać należy, że dokumenty stanowią ogólny wzór umowy i przed ich podpisaniem należy je każdorazowo dostosować do indywidualnych potrzeb każdej ze stron umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (PL Umowa najmu mieszkania.docx)PL Umowa najmu mieszkania.docx
Pobierz plik (PL Umowa użyczenia mieszkania.docx)PL Umowa użyczenia mieszkania.docx
Pobierz plik (PL Umowa użyczenia pokoju.docx)PL Umowa użyczenia pokoju.docx
Pobierz plik (UKR Umowa najmu mieszkania.docx)UKR Umowa najmu mieszkania.docx
Pobierz plik (UKR Umowa użyczenia mieszkania.docx)UKR Umowa użyczenia mieszkania.docx
Pobierz plik (UKR Umowa użyczenia pokoju.docx)UKR Umowa użyczenia pokoju.docx
Skip to content