Z prac RN

 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia plenarne minimum dwa razy w miesiącu. Między posiedzeniami odbywają się posiedzenia komisji merytorycznych (minimum raz w miesiącu). W pierwszym kwartale 2017 roku RN zajmowała się kilkunastoma zagadnieniami.

Po przyjęciu planów pracy komisji RN i planu pracy Rady na I półrocze 2017, RN na każdym posiedzeniu przyjmowała informacje Zarządu na temat przebiegu realizacji inwestycji Osiedle Szmaragdowe.

W styczniu wręczono wyróżnienia w konkursie „Przyjazny Spółdzielni”, organizowanym przez redakcję gazety „Życie WSM”. Omówiono także regulamin ZMCS. RN, z powodu braku odpowiednich zmian w statucie WSM, nie przyjęła nowego regulaminu. Na posiedzeniach RN omówiono również uchwałę ws. ustanowienia służebności przesyłu na Żoliborzu III (sprawa jest w toku).

Rada przedyskutowała także uchwały ws. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń za centralne ogrzewanie w poszczególnych lokalach w zasobach WSM. RN omówiła plan inwestycji mieszkaniowych na 2017 r. oraz plan nakładów na remonty ze scentralizowanego funduszu remontowego na 2017 r. Przyjęła też plan finansowo-gospodarczy na 2017 r.

RN przyjęła uchwały ws. uchylenia uchwał Rady Osiedla Żoliborz IV dotyczących:

  • zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych (które miały wejść w życie 1 czerwca),
  • nowego podziału geodezyjnego Żoliborza IV.

Przed zbliżającymi się zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi mieszkańców oraz Walnymi Zgromadzeniami RN podjęła niezbędne w tych sprawach uchwały dotyczące:

  • ustalenia liczby członków RO,
  • ustalenia podziału mandatów do RN w 2017,
  • ustalenia liczby części Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2017 r. i zaliczenia do nich członków WSM.

Na każdym Posiedzeniu RN wysłuchuje informacji o działalności Zarządu między posiedzeniami RN, do czego poszczególni członkowie RN ustosunkowują się, jeżeli jest to niezbędne. Ze szczegółami obrad RN członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w protokołach dostępnych w sekretariacie RN. Czynione są intensywne starania, aby umożliwić dostęp do protokołów RN i innych dokumentów na stronie internetowej WSM.

 

AK

 

Skip to content