Specyfikacja Wymagań na Zakup i Instalację Data Center

  1. Wstęp

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej: WSM) planuje zakup oraz instalację zaawansowanego centrum danych w celu przechowywania skanów dokumentacji budynków. WSM oczekuje pełnej obsługi, w tym instalacji, konfiguracji, zarządzania rolami i dostępami, tworzenia systemu katalogów oraz automatycznego backupu.

  1. Pojemność i Przechowywanie Danych

Data center powinno być wyposażone w wystarczającą przestrzeń dyskową umożliwiającą przechowywanie co najmniej 100TB skanów dokumentacji budynków. Wszystkie dane powinny być łatwo dostępne i zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem

  1. Instalacja i Konfiguracja

Usługa zakupu i instalacji data center powinna obejmować pełną konfigurację sprzętu oraz oprogramowania. To obejmuje wdrożenie systemu operacyjnego, zarządzanie siecią, konfigurację zabezpieczeń, itp.

  1. Zarządzanie Rolami i Dostępami

System powinien umożliwiać precyzyjne zarządzanie rolami i dostępami. Różne osoby powinny mieć dostęp tylko do odpowiednich fragmentów dokumentacji, zgodnie z ich rolami i uprawnieniami.

  1. System Katalogów

Data center powinno zawierać kompleksowy system katalogów, umożliwiający łatwe indeksowanie, wyszukiwanie i organizację dokumentów. Struktura katalogów powinna być dostosowana do potrzeb WSM.

  1. Automatyczny Backup

System powinien posiadać wbudowaną funkcjonalność automatycznego backupu. Backupy powinny być tworzone regularnie i przechowywane na dodatkowej, oddzielnej przestrzeni serwerowej w celu zabezpieczenia danych przed utratą lub uszkodzeniem.

  1. Zabezpieczenia Logiczne

Data center powinno być chronione logicznie. Ochrona ta powinna zapewnić zabezpieczenia przed atakami cybernetycznymi i nieautoryzowanym dostępem do danych.

  1. Wsparcie Techniczne

Dostawca data center powinien zapewnić stałe wsparcie techniczne, w tym reagowanie na awarie, monitorowanie systemu oraz aktualizacje oprogramowania w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

  1. Wymagania Prawne i Zgodność

Data center oraz przechowywane dane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przechowywania dokumentacji.

  1. Termin i Koszty

Dostawca powinien przedstawić realistyczny harmonogram implementacji wraz z kosztami zakupu, instalacji i utrzymania data center.

Podsumowanie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kompleksowego rozwiązania w postaci data center, które pomieści 100TB skanów dokumentacji budynków, zapewni skuteczną konfigurację, zarządzanie dostępami, system katalogów oraz automatyczny backup. Zabezpieczenia fizyczne i logiczne oraz zgodność z przepisami prawnymi są kluczowymi elementami tego projektu. Dostawcy są zachęcani do przedstawienia swoich propozycji w oparciu o powyższe wymagania.

ZŁOŻENIE OFERTY.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: it@wsm.pl,
– poczty lub też dostarczona na adres:

ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa

2. Oznakowanie oferty „OFERTA DataCenter”

 

Dodatkowe informacje, tel. 535 100 155 lub 601 135 621

Formularz oferty_DataCenter

Skip to content