Zarząd działa w pełnym składzie 

Rada Nadzorcza, w drodze konkursu, wybrała na stanowisko Zastępy Prezesa WSM ds. Inwestycji i Remontów pana Mariusza Skrockiego. 1 kwietnia Zarząd zaczął pracę w pełnym składzie.

image001Mariusz Skrocki ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności „Zarządzanie nieruchomościami”. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz licencję zarządcy nieruchomości.

Od ponad piętnastu lat związany jest zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową, pracował na stanowisku członka zarządu oraz kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego w warszawskich spółdzielniach: „Jary”, „Bródno” i „SM im. gen. Józefa Sowińskiego”. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie znajomości technologii wykonawstwa robót budowlanych i przygotowania inwestycji.

Jest członkiem Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prezes od razu przystąpił do pracy. Już niedługo WSM rozpocznie nową inwestycję – Osiedle Ceramiczna. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w pracy na rzecz spółdzielców WSM. (Red.)

Skip to content