Prezes Zarządu
Barbara Różewska
– objęła stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 1 września 2018 r.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową. Z ruchem spółdzielczym związana jest od ponad 20 lat. Pracowała w zarządach spółdzielni mieszkaniowych na Woli, Bemowie, Mokotowie i Targówku, a także w Radzie Nadzorczej spółdzielni na Bemowie. W latach 2000-2002 była przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej w radzie dzielnicy Wola.

Spółdzielcom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dała się poznać jako założycielka stowarzyszenia „Grunt to Warszawa”. To właśnie ta organizacja zaproponowała jeden z dwóch projektów uchwały Rady m.st. Warszawy o 95% bonifikacie przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nowa pani prezes zasiadała też w Zarządzie Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska”. Za działalność na rzecz miasta Rada Warszawy przyznała Barbarze Różewskiej „Syrenkę Warszawy”.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
Mariusz Skrocki –
objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów w dniu 1 kwietnia 2021 r. (obecnie Zastępcy Prezesa ds. Technicznych).

Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności „Zarządzanie nieruchomościami”. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz licencję zarządcy nieruchomości.

Od ponad piętnastu lat związany jest zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową, pracował na stanowisku członka zarządu oraz kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego w warszawskich spółdzielniach: „Jary”, „Bródno” i „SM im. gen. Józefa Sowińskiego”. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie znajomości technologii wykonawstwa robót budowlanych i przygotowania inwestycji.

Jest członkiem Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Organizacyjno-Mieszkaniowych
Danuta Daśko – objęła stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Organizacyjno-Mieszkaniowych w dniu 1 lutego 2023 r.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (specjalność: Finanse i Bankowość). Ukończyła także studnia podyplomowe w zakresie zarzadzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową związana jest od 1982 roku. Pracę rozpoczęła od stanowiska administratora w Administracji Osiedla WSM Żoliborz I (obecnie WSM Żoliborz Centralny). Po kilku latach przeszła do pracy w Zarządzie WSM. W 2004 została kierownikiem Działu Członkowsko-Lokalowego, a w 2013 r. objęła także funkcję Pełnomocnika Zarządu WSM ds. członkowsko-mieszkaniowych.

Skip to content