Zbliża się Walne Zgromadzenie

Po Zebraniach Mieszkańców i wyborze Rad Osiedli przyjdzie czas na obrady najważniejszego organu WSM – Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza zdecydowała o podziale Walnego na dwie części, obie mają się odbyć najpóźniej do końca czerwca. Porządek będzie obejmował zmiany w Statucie WSM oraz wybór członków RN na nową kadencję.

W pierwszej części WZ wezmą udział mieszkańcy Osiedli: Zatrasie, Rudawka, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Latyczowska, Hery, Niedzielskiego; a w drugiej: Żoliborza II, Żoliborza III, Bielan, Młocin i Piasków.

Zgodnie z uchwałą RN do nowej Rady zostanie wybranych maksymalnie 28 członków, w tym:

  • z Żoliborza II – 3 osoby
  • z Żoliborza III – 4 osoby
  • z Zatrasia – 2 osoby
  • z Rudawki – 2 osoby
  • z Piasków – 4 osoby
  • z Bielan – 3 osoby
  • z Młocin – 3 osoby
  • z Wawrzyszewa – 5 osób
  • z Wawrzyszewa Nowego – 1 osoba
  • z Osiedli: Hery, Latyczowska, Niedzielskiego i Nowodwory – 1 osoba.

Zgodnie z §83 ust. 1 Statutu WSM kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Aby zgłosić swoją kandydaturę do RN, trzeba najpierw zebrać 50 podpisów poparcia spośród członków WSM i złożyć je do Zarządu najpóźniej 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

„Życie WSM” planuje w kolejnym numerze zamieszczenie sylwetek wszystkich kandydatów do Rady. Kiedy zostanie już wyznaczony termin WZ, redakcja przygotuje wzór formularza do wypełnienia przez kandydatów. 

W numerze 2 (430) „Życia WSM” na stronie trzeciej pojawiła się błędna informacja dotycząca tego, że kandydaci zbierają podpisy jedynie w swoich Osiedlach. Zgodnie ze Statutem mogą je zbierać wśród wszystkich członków WSM. Przepraszamy za pomyłkę.

Redakcja „Życia WSM”

Skip to content