Data ……………………………………….

Nazwisko i imię osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu:

…………………………………………………………………….

Adres lokalu:

…………………………………………………………………….

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla ……………………………………

ul. ……………………………………………………………………

……………………………………………………… Warszawa

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na dostarczanie przez Administrację Osiedla do mojej skrzynki pocztowej następujących dokumentów:

  • rozliczeń wody,

  • rozliczeń centralnego ogrzewania,

  • naliczeń opłat eksploatacyjnych,

  • książeczek opłat eksploatacyjnych,

  • faktur za usługi w lokalu,

  • innej korespondencji kierowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową pod wyżej wymieniony adres.

Jednocześnie oświadczam, że włożenie korespondencji do skrzynki pocztowej, uważam za realizację § 21 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i uznaję ją za dostarczoną.

…………………………………………..
(podpis)

 

Oświadczenie można pobrać ze strony WSM, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisane złożyć w kancelarii, w siedzibie Administracji Osiedla, w zasobie której znajduje się lokal.
 
Skip to content