Zielona WSM 

Osiedla WSM słyną z zieleni. Nasi mieszkańcy nieraz wygrywali dzielnicowe i miejskie konkursy na najpiękniejsze przydomowe ogrody. Zarząd WSM postanowił włączyć się w tradycję nagradzania osób, które ukwiecają nasze osiedla. Dzięki ich pasji i codziennej pracy, przestrzeń wspólna jest po prostu piękniejsza. Stąd pomysł na nowy konkurs „Zielona WSM”.

Każdy może się zgłosić w jednej z trzech kategorii: ogród, balkon lub okno. Zgłoszenia można składać osobiście w kancelarii Biura Zarządu WSM, przesyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sekreteriat@wsm.pl. Na zgłoszenia czekamy od 15 lipca do 31 sierpnia.

Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma talon do wybranego sklepu ogrodniczego o wartości 250 złotych (za II miejsce talon o wartości 150 zł, a za III miejsce talon o wartości 100 zł).

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. O wynikach poinformujemy w powakacyjnym wydaniu „Życia WSM”.

 

Regulamin konkursu „Zielona WSM”

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zielona WSM” jest Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.
2. Celem konkursu jest propagowanie wśród członków i mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej – WSM) potrzeby dbania o estetykę Osiedla poprzez pielęgnację przydomowych ogrodów, ukwiecanie balkonów, okien czy parapetów.
3. W konkursie mogą wziąć udział członkowie i mieszkańcy zasobów WSM.
4. Konkurs odbywa się raz w roku. 

§ 2 Kategorie konkursowe

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
a) ogród;
b) balkon;
c) okno.

§ 3 Zgłoszenia

1. Zgłoszenie można złożyć osobiście w kancelarii Biura Zarządu WSM (ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora, lub pocztą elektroniczną na adres sekreteriat@wsm.pl w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia danego roku. Decyduje data wpływu do Organizatora.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
    a) imię i nazwisko Zgłaszającego;
    b) adres Zgłaszającego;
    c) nazwę Osiedla WSM, w którym mieszka Zgłaszający;
    d) kategorię, w której Zgłaszający bierze udział;
    e) maksymalnie 5 zdjęć ogrodu, balkonu lub okna;
    f) oświadczenie o zgodzie na publikację zdjęć na łamach „Życia WSM”, strony internetowej WSM i profilu WSM na Facebooku.
3. Można zgłosić się tylko w jednej kategorii.
4. Nie można zgłaszać innych osób.

§ 4 Kapituła konkursu i wybór zwycięzcy

1. W skład Kapituły konkursu wchodzą członkowie Zarządu WSM, Redaktor naczelny „Życia WSM” oraz Koordynator działalności społeczno-kulturalnej WSM.
2. Obradom Kapituły przewodniczy Prezes WSM.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
4. Kapituła w każdej kategorii konkursowej wybiera trzy zgłoszenia, przyznając I, II i III miejsce. Kapituła może też zdecydować o przyznaniu I miejsca i wyróżnień.
5. Wyniki konkursu zostają ogłoszone w pierwszym powakacyjnym numerze „Życia WSM”.

§ 5 Nagrody

1. Zdobywca I miejsca otrzymuje talon o wartości 250 złotych do wybranego sklepu ogrodniczego. Organizator może, w porozumieniu ze zwycięzcą, przyznać inną nagrodę o wartości 250 złotych.
2. Zdobywca II miejsca otrzymuje talon o wartości 150 złotych do wybranego sklepu ogrodniczego. Organizator może, w porozumieniu ze zwycięzcą, przyznać inną nagrodę o wartości 150 złotych.
3. Zdobywca III miejsca otrzymuje talon o wartości 100 złotych do wybranego sklepu ogrodniczego. Organizator może, w porozumieniu ze zwycięzcą, przyznać inną nagrodę o wartości 100 złotych.
4. Zdobywcy nagród i wyróżnień otrzymują pamiątkowe dyplomy.
5. Wręczenie nagród następuje na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej WSM.

Skip to content