OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z  dniem 12 lipca 2024 r. następuje zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Stołecznego Warszawy,  ze stawki w wysokości 11,46 zł/m³ na stawkę 13,72 zł/m³.

W związku z powyższym, w dniu 11 lipca 2024 r. dokonano odczytów wodomierzy głównych we wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach WSM.

Informujemy także, że zgodnie z uchwałą nr V/101/2024 Rady miasta St. Warszawy z dniem 1 października 2024 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 85 zł do 60 zł za gospodarstwo domowe w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym oraz zmiana stawki opłaty za nieposegregowane odpady w wysokości dwukrotnej wysokości wyżej wymienionych stawek .

Ponadto informujemy, że indywidualne zawiadomienia o zmianie opłat obejmujące, m.in. nową stawkę za zimną wodę i odprowadzania ścieków oraz za wywóz odpadów komunalnych przekazane zostaną we wrześniu 2024 r. do wszystkich mieszkańców i lokali użytkowych.

Poniżej link do decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uchwały Rady miasta st. Warszawy:

W.RZT.70.68.2024/5 z dn. 12.06.2024 r. (bip.gov.pl)

Uchwała nr V/101/2024 z 2024-06-06 – Rada m.st. Warszawy – BIP (um.warszawa.pl)

Skip to content