Zmiany w Zarządzie WSM
Jarosław Kufel nowym prezesem ds. inwestycji i remontów

Po krótkiej przerwie Zarząd znów działa w pełnym składzie. Nowym prezesem ds. inwestycji i remontów został Jarosław Kufel, dotychczasowy kierownik Zakładu Nadzoru Inwestorskiego w WSM.

Pan Kufel jest inżynierem budownictwa, ukończył Politechnikę Lubelską. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w firmach: J.W. Construction Holding S.A. (jako specjalista ds. przygotowania inwestycji) i Mostostal Warszawa S.A. (inżynier budowy oraz po. Zastępcy kierownika działu umów i rozliczeń). W kilku przedsiębiorstwach był kierownikiem projektu lub kierownikiem kontraktu. Zanim w maju bieżącego roku został kierownikiem ZNI w WSM, pracował w grupie PROFBUD, gdzie m.in. realizował inwestycje w systemie GRI.

Bardzo dobrze poznał technologie budowlane, ma potwierdzoną praktykę w procesach realizacji obiektów komercyjnych, biurowych i handlowo-usługowych. Ma również doświadczenie w negocjacjach i prowadzeniu przetargów (w tym zamówień publicznych).

Nowy prezes ma za sobą już pierwszy intensywny miesiąc pracy w Zarządzie. O efektach jego działań można przeczytać w numerze 5/2019 „Życia WSM”.

 

Red.

Skip to content