Zmiany w Zarządzie WSM

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM, w dniu 12 października, podjęto uchwały o odwołaniu dwóch zastępców Prezesa Zarządu WSM – Katarzyny Dawidczyk i Jarosława Kufla. Rada Nadzorcza wyznaczyła członka RN Andrzeja Michałowskiego do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa do spraw inwestycji i remontów, do czasu wyboru nowych członków Zarządu.

W dniu 12 października w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19A na Żoliborzu odbyło się stacjonarne posiedzenie Rady Nadzorczej WSM. Komisja Rewizyjna, na podstawie dokumentów, przedstawiła wiele nieprawidłowości w zakresie pełnionych obowiązków spowodowanych przez dwóch zastępców Prezesa WSM i postawiła wnioski o ich odwołanie.

W pierwszej kolejności Rada Nadzorcza przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie odwołania Jarosława Kufla z funkcji zastępcy prezesa Zarządu do spraw inwestycji i remontów, któremu wygasła umowa zawarta na czas określony do dnia 8 października. „Za” odwołaniem głosowało 20 osób, „przeciw” było 5 członków Rady Nadzorczej. Następnie głosowano w sprawie odwołania Katarzyny Dawidczyk z funkcji zastępcy prezesa Zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych WSM. „Za” było 17 osób, „przeciw” opowiedziało się 8 członków.

W związku z odwołaniem dwóch dotychczasowych członków Zarządu, Rada Nadzorcza, aby zapewnić możliwość sprawnego działania Zarządu, zdecydowała o wyznaczeniu, do czasowego pełnienia funkcji, członka Zarządu, jednego z przedstawicieli Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania zdecydowano o wyznaczeniu członka RN pana Andrzeja Michałowskiego do czasowego pełnienia funkcji zastępcy prezesa do spraw inwestycji i remontów. Pan Andrzej Michałowski będzie pełnił funkcję do czasu wyboru na to stanowisko nowego członka Zarządu w drodze konkursu, który został już ogłoszony przez Radę Nadzorczą.

Red.

 

Skip to content