Żoliborskie Osiedla WSM po I kwartale roku

Zwykle o tej porze roku odbywały się coroczne Zebrania Mieszkańców. Niestety, z powodu utrzymującego się stanu epidemii i związanych z nią obostrzeń, po raz kolejny nie możemy omówić osiedlowej sytuacji na spotkaniach z mieszkańcami. Dlatego w ten sposób przedstawiamy najważniejsze prace wykonane przez Administracje w ostatnich miesiącach.

 

Żoliborz II

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II pracowała w I kwartale 2021 r. stacjonarnie w pełnym składzie osobowym i w pełnym wymiarze czasowym. Zmniejszono do minimum bezpośrednie kontakty z mieszkańcami na rzecz kontaktów na odległość (telefon, e-mail), ale dzięki przestrzeganiu reżimu sanitarnego udało uniknąć się zagrożeń epidemicznych ograniczających lub utrudniających pracę administracji. Wszystkie działy wykonywały rutynowe działania typowe dla I kwartału nowego roku oraz prowadziły bieżącą działalność wynikającą z korespondencji z mieszkańcami i urzędami. Na bieżąco były realizowane zgłoszenia mieszkańców dotyczące usterek i awarii w lokalach mieszkalnych, użytkowych i częściach wspólnych.

Sporządzono przewidywane wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników eksploatacji i utrzymania nieruchomości, kosztów zespołu konserwacyjnego oraz funduszu remontowego za 2020 r. Następnie na bazie przewidywanego wykonania za 2020 r., zgodnie z założeniami ogólnymi i wytycznymi, opracowano plan gospodarczo-finansowy na 2021 r., zakres którego obejmował kalkulację i wprowadzenie w systemie czynszowym zmian opłat. Po zatwierdzeniu planu przygotowano i wysłano indywidualne pisemne powiadomienia dla mieszkańców wraz z nową specyfikacją kosztów eksploatacji. Do ważnych zadań należy zaliczyć wprowadzenie kontrowersyjnych zmian wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, obowiązujące od kwietnia br., oraz uwzględnienie w systemie czynszowym powierzchni przynależnej do lokali, zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi o wyodrębnienia lub podjętymi uchwałami do wyodrębnień. W I kwartale, w celu usprawnienia komunikacji, wysłano do mieszkańców oświadczenie w celu aktualizacji danych administracyjnych i kontaktowych związanych z lokalem mieszkalnym. Otrzymane informacje na bieżąco wprowadzano do systemu. Administracja Osiedla zgodnie z dyspozycją Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz przekazywała mieszkańcom otrzymane z UD jednorazowe maseczki medyczne.

W marcu zakończono kompleksową wymianę wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym na całym osiedlu. Duża w tym zasługa także mieszkańców, ponieważ powszechnie zaakceptowali utrudnione warunki wymiany w lokalach w warunkach restrykcji związanych z pandemią. Dzięki temu rozliczanie zużycia wody i pochodnych opłat za odpady komunalne stanie się prostsze, dokładniejsze i bardziej wiarygodne. Ponieważ system zdalnego odczytu wody rejestruje stany awaryjne, w szczególności stały lub nadmierny przepływ wody, mieszkańcy będą niezwłocznie o tym informowani, co pozwoli im unikać niespodziewanych kosztów nadmiernego i niespodziewanego zużycia wody.

Wykonano następujące prace remontowe:

 • montaż podestu i podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku ul. ks. J. Popiełuszki 1 kl. I;
 • wykonanie wiat do składania i segregacji odpadów dla lokali użytkowych w budynkach Gen. Zajączka 25, Dymińska 4;
 • odcinkowa wymiana poziomów kanalizacji: Al. Wojska Polskiego 39, Krasińskiego 35A, po awarii instalacji;
 • uporządkowanie instalacji elektrycznej z wymianą TG, TB, TL w budynku Krasińskiego 35A;
 • wymiana napędu bramy wjazdowej – Popiełuszki 1;

 

Przeprowadzono następujące postępowania przetargowe i wyboru wykonawców:

 • remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych: ks. J. Popiełuszki 7, 7a, Dymińska 2, 6A, ks. T. Boguckiego 1B, Gen. Zajączka 17, 19, 21, 23;
 • remont ciągów pieszych (roboty brukarskie) i usuwanie asfaltów: Al. Wojska Polskiego 35, Broniewskiego 6, ks. T. Boguckiego 4/6;
 • przegląd 5-letni instalacji elektrycznej z pomiarami w budynkach mieszkalnych i użytkowych;
 • przegląd 5-letni budynków;
 • przegląd kominiarski, instalacji gazowych oraz usuwania awarii wod.-kan. i c.o.

 

Ponadto wykonano:

 • inwentaryzację potencjalnej lokalizacji szlabanów na Osiedlu w ramach planowanej strefy płatnego parkowania na Żoliborzu;
 • przygotowanie pozwoleń na remont loggii budynków Al. Wojska Polskiego 37 i 39 od str. północnej;
 • inwentaryzację i oznakowanie latarni osiedlowych;
 • inwentaryzację i przygotowanie zlecenia na malowanie zniszczonych przez graffiti elewacji.

Przeprowadzono ponad 50 komisji i wizji w lokalach mieszkalnych i użytkowych, spisano 30 protokołów szkodowych. W czasach pandemii otrzymujemy bardzo dużo wniosków o remont w lokalach mieszkalnych. Administracja rozpatrywała te wnioski i apelowała o przełożenie remontów lub o takie ich zaplanowanie, które będzie minimalizowało uciążliwości dla współmieszkańców, przede wszystkim związane z nadmiernym hałasem.

Na koniec należy wspomnieć o współpracy Administracji z Zarządem przy realizacji wbudowania urządzenia dźwigowego wewnątrz duszy klatek schodowych w budynku ul. Popiełuszki 3, na klatce nr III i IV oraz w budynku ul. Broniewskiego 6, na klatce nr VIII. Podjęto w ramach tego zadania ważne rozstrzygnięcia. Powstała nowa koncepcja związana z urządzeniem dźwigowym o hydraulicznym napędzie zamiast dźwigu elektrycznego jak planowano wcześniej, co istotnie obniża koszty. Przewidziano daleko idącą modernizację klatki schodowej związaną z poprawą jej funkcjonalności, estetyki i dostosowaniem do aktualnych przepisów, co znacząco podniesie standard zamieszkania dla lokatorów ze szczególnym uwzględnieniem parterów i strefy wejścia do budynku. Istotnym założeniem przedsięwzięcia jest jego realizacja przy znaczącym zmniejszeniu kosztów modernizacji klatki schodowej z urządzeniem dźwigowym i rozłożeniem spłaty na okres 20 lat (dofinansowanie PFRON, pożyczka Banku BGK podlegająca częściowemu umorzeniu).

Cezary Kurkus
Dyrektor Osiedla

Żoliborz III 

Administracja Osiedla WSM Żoliborz III prowadziła zarządzanie nieruchomościami Osiedla w I kwartale 2021 roku w reżimie pandemii i ograniczeń organizacyjno-logistycznych z tym związanych.

W celu ograniczenia zagrożenia związanego z pandemią kontakt z mieszkańcami ograniczony był wyłącznie do formy telefonicznej, mailowej i pisemnej. W dalszym ciągu uruchomiona była możliwość kontaktu z pracownikami przez służbowe numery telefonów komórkowych, w związku z czym, nawet pracownik pracujący zdalnie, był dostępny dla mieszkańców. Mieszkańcy wykazali zrozumienie i nie spotkaliśmy się z zarzutami braku możliwości realizacji uprawnień ustawowych członków Spółdzielni i właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni. Sprawy bieżące rozwiązywane były bez zbędnej zwłoki, a korespondencja prowadzona była na bieżąco przez wszystkie komórki organizacyjne. Okres ten to wzmożone zadania związane z modyfikacją planu finansowego po nowelizacji założeń uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Przygotowane zostały i dostarczone do lokali informacje o zmianie opłat za lokale zarówno od kwietnia, jak i od lipca 2021 r. Należy wziąć pod uwagę, że pracownicy, wykonując swoje obowiązki, stosowali pełny reżim sanitarny. Maseczki ochronne używane były w pomieszczeniach biurowych, a komunikacja odbywała się w głównej mierze poprzez mailing i sieć telefonii wewnętrznej. Pozwoliło to zapobiec sanitarnej izolacji pracowników, a przypadki zachorowań były znikome i nie miały wpływu na pozostałą kadrę.

Pracownicy działów konserwacji i utrzymania czystości, realizowali swoje zadania jak w poprzednich okresach, zaznaczając jednocześnie, że utrudnienia związane z zachowaniem wprowadzonych zaleceń sanitarnych w znacznym stopniu utrudniały i wydłużały wykonywanie czynności zgodnie z procedurami. We wszystkich budynkach codziennie przeprowadzane były dezynfekcje miejsc wzmożonego kontaktu, a w widocznym miejscu w gablotach umieszczone były karty dezynfekcji z wyszczególnionym harmonogramem i podpisem osoby dokonującej tę czynność. Spotkaliśmy się z sygnałami podziękowań od mieszkańców za sprawne i profesjonalne prowadzone prace konserwacyjne i naprawcze, które występowały w takim samym natężeniu jak w innych okresach. W ramach akcji bezpłatnych maseczek z Agencji Rezerw Materiałowych, wydano mieszkańcom ponad 8 000 maseczek. 

Od ponad roku pracownicy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizują zadania wynikające z zakresu obowiązków pod presją zagrożenia epidemiologicznego. Szczególnie dotyczy to pracowników działów utrzymania czystości i konserwacji, którzy codziennie spotykają się ze wzmożonym kontaktem i zagrożeniem z tym związanym. Zdaniem dyrekcji Osiedla Żoliborz III, zarządzanie Osiedlem prowadzone było należycie, pomimo trudności i dodatkowych wymogów, bez dodatkowych kosztów osobowych. Wszystkim pracownikom należą się słowa podziękowania za pracę w okresie pandemii, tym bardziej, że zadania realizowane były bez kontroli i nadzoru Rady Osiedla, która zakończyła kadencję w marcu ubiegłego roku.

Administracja Osiedla Żoliborz III

Zatrasie

W związku z utrzymującym się stanem epidemicznym na terenie naszego kraju, mając przede wszystkim na uwadze zdrowie pracowników oraz spółdzielców, przeszliśmy częściowo w tryb pracy zdalnej. Jak nowa sytuacja wpłynęła na funkcjonowanie administracji Osiedla Zatrasie?

W dobie komunikacji telefonicznej oraz internetowej staramy się tą drogą wykonywać różne zadania z należytą starannością. Nie jest to proste, gdy połowa zespołu musi być izolowana. Nie zapominamy jednak o seniorach niekorzystających z komunikacji elektronicznej. Nadal przyjmowane są wnioski w formie papierowej do skrzynek w holu administracji. Przed świętami na klatkach schodowych wywiesiliśmy ogłoszenia z informacją o możliwości dostarczenia śniadania wielkanocnego oraz możliwości konsultacji z psychologiem czy po prostu porozmawiania.

Ze względu na covid-19 dwukrotnie ozonowaliśmy pomieszczenia. Zabieg ten nie służy kwiatom, które musieliśmy przenieść w bezpieczne miejsce.

W sytuacji, gdy nasza sekretarka pracuje w trybie zdalnym, wszystkie telefony ze zgłoszeniami awarii są przekierowywane na jej telefon służbowy. Zgłoszone awarie, nieprawidłowości przekazuje do odpowiedniego działu, który jest w stanie pomóc. Na klatkach schodowych wywieszone są też informacje, gdzie bezpośrednio można zgłosić awarię. Administratorki czuwają nad sprawami bieżącymi, problemami, usterkami, które naprawiane są w najkrótszym możliwym czasie.

A jakie mamy pomysły i co konkretne robimy? Zastanawiamy się nad stworzeniem łąk kwietnych, tak aby nasze osiedle było zielone, piękne i bardziej kolorowe. Nie zapominamy o pielęgnacji drzew na tyle, na ile pozwalają nam środki finansowe. Już wkrótce pojawią się nowe tablice informacyjne, aby spółdzielcy mieli lepszy dostęp do aktualności. Nie zapominamy o kwartalnej deratyzacji całego osiedla, w szczególności instalacji MPWiK. Został przeprowadzony przegląd ogłoszeń. Porządkujemy ich naklejanie szczególnie przez uciążliwe firmy zewnętrzne. Kolejnym etapem było sprzątanie piwnic, do których od lat prawie nikt nie zaglądał. Część osiedla jest obsługiwana przez gospodarzy, inna część przez firmę sprzątającą na obsługę której został przeprowadzony przetarg. Mamy ciągły kontakt z firmą wywożącą śmieci, odpady wielkogabarytowe i masę zieloną z ogródków i przestrzeni wspólnej. Na bieżąco reagujemy na niektóre opóźnienia w jej pracy. Wykonaliśmy też duże opracowanie na potrzeby GUS w związku z Powszechnym Spisem Ludności.

A czym to zajmował się dział techniczny? Pracownicy zlecili i nadzorowali przeglądy instalacji wentylacyjnych oraz gazowych w budynkach i lokalach, z likwidacją stwierdzonych nieprawidłowości. Zajmowali się m.in.:

 • modernizacją oświetlenia zewnętrznego w podcieniu parteru pawilonu przy ul. Broniewskiego 7;
 • montażem zabezpieczeń drabin wyłazowych na dach w budynkach Broniewskiego 11A, 13, 17, 19, Przasnyska 16A, 16C, 20, 22;
 • awaryjną wymianą pionu kanalizacji, wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji w budynku Przasnyska 20A;
 • wymianą wejściowej stolarki drzwiowej Broniewskiego 21;
 • badaniem termowizyjnym budynków Broniewskiego 11A, Przasnyska 10, 20A Krasińskiego 38B dla sprawdzenia stanu wykonanej wiele lat temu termomodernizacji;
 • awaryjną wymianą pionu kanalizacyjnego w budynku Krasińskiego 38;
 • awaryjną wymianą pionu kanalizacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku Broniewskiego 11 (lokale 2, 4, 6, 8, 10 i lokal użytkowy);
 • wymianą poziomów kanalizacyjnych w budynkach Broniewskiego 11, 15A;
 • analizą bezpieczeństwa pożarowego budynku Broniewskiego 13A;
 • wymianą drzwi do maszynowni dźwigów osobowych w budynkach Broniewskiego 13A, 21, Przasnyska 14A, 16B, 24, Krasińskiego 38C, 40A, Elbląska 10;
 • wymianą odcinka poziomu kanalizacji podposadzkowej wewnętrznej w budynku Przasnyska 18;
 • wyborem wykonawcy i zleceniem wykonania kontroli stanu technicznego wszystkich budynków;
 • montażem kratek wentylacyjnych w budynku Przasnyska 18;
 • naprawą przewodów kominowych budynku Przasnyska 20A;
 • montażem kraty zabezpieczającej podejście do czyszczaka i maszynowni w budynku Broniewskiego 13A;
 • modernizacją uszkodzonego domofonu w budynku Broniewskiego 17;
 • naprawą przewodów kominowych w budynku Krasińskiego 38B;
 • wymianą naczyń zbiorczych w budynkach Przasnyska 22 i Broniewskiego 17;
 • modernizacją układu sterowania oświetleniem w hali garażowej Broniewskiego 9E;
 • montażem stojaków rowerowych na terenie osiedla.

 

Dzięki licznym uwagom spółdzielców rozpoczęły się prace nad organizacją ruchu na osiedlu. Trwają prace malarskie w klatce budynku Broniewskiego 13A. Zakończył się przetarg na wymianę wodomierzy. Zaczynamy jego realizację – wymianę ponad 7500 szt. Spółdzielcy są bezpośrednio informowani o tym ze stosownym wyprzedzeniem.

Przed nami wiele prac remontowych w tym roku, o których sukcesywnie będziemy informować. Musimy jednak pamiętać, że Osiedle Zatrasie niestety jest wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (wbrew woli przytłaczającej większości spółdzielców obecnych na Zebraniu Mieszkańców). Znacznie wydłuża to niektóre zewnętrzne prace remontowe oraz niekiedy podwyższa koszty ich wykonania.

Sfinalizowaliśmy wynajem lokalu, w którym znajdować się będzie księgarnia (Broniewskiego 7), tak długo wyczekiwana przez mieszkańców. Umowy na wynajęcie kolejnych czterech lokali są w trakcie uzgadniania.

Dział księgowości to obsługa bankowości elektronicznej, księgowanie wyciągów bankowych, sporządzanie, przygotowanie do wysłania i elektroniczny przekaz przelewów do banku (kilkaset miesięcznie), za każdym razem dodatkowo sprawdzane. Comiesięcznie wystawianie faktur dla lokali użytkowych oraz faktury sprzedaży za podzielniki ciepła, liczniki zimnej i ciepłej wody, inne usługi. Bieżące księgowanie dokumentów źródłowych wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdzanie pod względem finansowym i rachunkowym oraz księgowanie faktur kosztowych z podziałem na nieruchomości i wszystkie typy posiadanych w zasobach osiedla lokali. Razem to kilkaset dokumentów miesięcznie. 

Bardzo dużo pracy ma nasz dział windykacji. Na co dzień „boksuje się” z dłużnikami. Wysyła im stosowne upomnienia, noty lub w ostateczności kieruje sprawy do sądu. Zawsze rozmawiamy z dłużnikami, szczególnie z tymi, którzy nie potrafią sami związać końca z końcem. Comiesięczne zadania to księgowanie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, wpłat lokatorów na konto administracji, przeksięgowanie dokonanych wpłat za piloty na subkonto usług. Naliczanie bieżących opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych, garaży i boksów. Naliczenie odsetek od nieterminowych wpłat. Dokonywanie zmian w opłatach eksploatacyjnych przy zmianie właściciela lokalu/garażu. Rozliczanie opłat dla obecnego i poprzedniego właściciela lokalu. Bieżąca obsługa mieszkańca, czyli wyjaśnienia telefoniczne: stanu konta opłat eksploatacyjnych, wyjaśnianie zmian naliczonych opłat, drukowanie książeczek mieszkaniowych na prośbę spółdzielców seniorów, wypełnianie dokumentów do Urzędu Miasta ws. przyznania dodatku mieszkaniowego oraz wypełnianie wniosków o przyznanie lokalu socjalnego przez Urząd Dzielnicy Żoliborz, wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach do sprzedaży mieszkań i garaży z mapką lokalu, sprawdzanie stanu konta opłat w sprawie wydania pilota do szlabanu.

Ostatni czas był bardzo intensywny, gdyż wydrukowaliśmy i rozesłaliśmy ponad 8 tys. szt. zawiadomień o zmianie w opłatach od 1 kwietnia oraz od 1 lipca, wraz z kalkulacją opłat i częścią opisową oraz zawiadomienia o zmianach w opłatach za garaże i boksy. W wysyłce pomaga nam kopertownica. Dla oszczędności papieru dokumenty staramy się drukować obustronnie. Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną: sekretariat@wsm-zatrasie.pl.

Przypominamy również mieszkańcom, że w naszej ulubionej bibliotece, która znajduje się przy ul. Broniewskiego 9A, dostępne są maseczki dla mieszkańców. Naszym głównym celem jest dbanie o komfort i zdrowie naszej małej społeczności.

Zespół Administracji Osiedla WSM Zatrasie

 

Rudawka

W ostatnim półroczu 2020 roku na terenie osiedla Rudawka wykonano prace porządkowe. poprawiając estetykę terenów zielonych poprzez: wykonanie nasadzeń krzewów, przycięcie żywopłotów, pielęgnację drzew, postawienie ławek, koszy na śmieci oraz słupków w miejscach ograniczających dewastację zieleni. W miejscu usuniętego asfaltu posiano trawę oraz nasadzono krzewy: magnolie, berberys, perukowiec, jałowiec, klon ozdobny.

Ponadto uporządkowano punkty składowania odpadów, dla trzech wysokich budynków postawiono nową altanę śmietnikową na pojemniki do segregacji śmieci wraz z miejscem na składowanie gabarytów. Dla lokali użytkowych wykonano estetyczne osłony i pochylnię dla wózka inwalidzkiego.

W I kwartale 2021 roku zostały zrealizowane następujące prace:

 • uporządkowano teren działki ewidencyjnej 2/13 z obrębu 7-02-11 przy ul. Dolnośląskiej. Usunięto stare magazyny oraz rozpoczęto prace ogrodnicze przygotowujące teren pod łąkę kwietną;
 • wykonano nasadzenia 34 szt. drzew zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska;
 • wykonano resursy dźwigów w budynkach Elbląska 37, 41, 45, 47, 65, 67 i Broniewskiego 33;
 • wymianę pionu cyrkulacyjnego c.w. w budynku Broniewskiego 33;
 • naprawiono szuflady w zsypie w budynku Elbląska 65;
 • wykonano instalację zabezpieczającą wejście do altany śmietnikowej dla budynku Broniewskiego 33 i Elbląska 65, 67;
 • wykonano montaż czytników kluczy elektronicznych. Pojemniki na odpady schowano do wnętrza altany śmietnikowej Jasnodworska 2/4/6;
 • wykonano montaż (uzupełnienie) kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachów w budynkach Elbląska 55, 57, 59, 61, 63 oraz w budynku Jasnodworska 10;
 • naprawiono prawą windę po dokonaniu wandalizmu w budynku Elbląska 41 oraz zgłoszono ten fakt na policję. Sprawca pokrył koszty dewastacji;
 • dokonano zgłoszenia na policję wandalizmu, tj. zniszczenia poprzez naniesienia graffiti na elewacje budynków;
 • zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu komory śmietnikowej oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Broniewskiego 33;
 • zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wybudowania nowej altany śmietnikowej dla budynków: Jasnodworska 8, 9, 10;
 • przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wymianą wodomierzy;
 • podpisano umowę na wykonanie projektów wymiany WLZ dla 27 budynków;
 • wykonano naprawy tynków ścian od pierwszego do dziesiątego piętra w budynku Broniewskiego 33;
 • wykonano pomieszczenie na gabaryty przy altanie wolnostojącej dla budynków Broniewskiego 33, Elbląska 65, 67;
 • w celu prawidłowych rozliczeń zamontowano podliczniki zużycia zimnej wody i energii elektrycznej dla całego budynku administracji Dolnośląska 3.

 

Administracja Osiedla Rudawka

Skip to content