Żoliborz II: Poznaliśmy warunki instalacji windy – czas na decyzję mieszkańców

15 października w Społecznym Domu Kultury (z uwagi na wymogi stanu epidemii) odbyło się spotkanie z mieszkańcami dwóch budynków Popiełuszki 3 (klatka 3. i 4.) i Broniewskiego 6 (klatka 8.) w sprawie przystąpienia do budowy wind. Mieszkańcy od wielu lat ubiegają się o realizację tego zadania z uwagi na bariery, jakie stanowią dla nich schody, które trzeba pokonać przy codziennym wyjściu z mieszkania.

Prezes WSM Barbara Różewska przedstawiła warunki organizacyjne, techniczne i finansowe realizacji takiej inwestycji. Montaż windy na każdej klatce traktowany jest jako odrębne zadanie. Uchwalony przez Radę Nadzorczą „Regulamin usuwania barier” określa, iż finansowaniem budowy windy obciążeni są mieszkańcy danej klatki schodowej. Można jednak starać się także o środki zewnętrzne. Uchwalony w 2019 r. program „Dostępność plus” umożliwia pozyskanie pieniędzy w ramach dofinansowania i niskooprocentowanej pożyczki. Innym źródłem jest wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. WSM zwróciła się o dofinansowanie w wysokości ok. 120 tys. zł na każde zadanie. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania do wysokości 30% wartości inwestycji, przy spełnieniu warunku zamieszkiwania na danej klatce dwóch osób niepełnosprawnych z orzeczeniem niepełnosprawności ruchu znacznym lub umiarkowanym. Spółdzielnia dołączyła do każdego z trzech wniosków dokumentację, przedstawiając kosztorys i koncepcję budowy windy. Dofinansowanie z PFRON powiązane jest z wnioskiem o niskooprocentowaną pożyczkę z BGK na maksymalnie 20 lat. Wysokość oprocentowania stałego tej pożyczki wynosi 1,5% w skali roku przy możliwości uzyskania do 20% umorzenia. Szacunkowy koszt opłaty miesięcznej z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na 100% wartości zadania, uwzględniając dofinansowanie z PFRON, wyniesie miesięcznie około 100 zł/lokal przy kosztach miesięcznych eksploatacji i konserwacji już wybudowanego dźwigu w wys. 10 zł/m-c/lokal.

Na spotkaniu przedstawiono również informacje dotyczące konieczności wykonania zjazdu z drogi pożarowej, zamontowania klapy dymowej w obrębie istniejącego świetlika na dachu i wyposażenia klatki schodowej w system oddymiania oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego klatki. Zapowiedziano też potrzebę remontu instalacji elektrycznych, wodnych i klatki schodowej związanych z tym zadaniem oraz wyboru rodzaju kabiny windy (jedna cześć przeszklona – panoramiczna). Spotkanie miało charakter informacyjny. W ramach ustawy o własności lokali wymagana jest zgoda większości mieszkańców danej klatki na sfinansowanie tego zadania. W tej sprawie odbędzie się kolejne zabranie z udziałem notariusza. Jeśli właściciele lokali poprą taki wniosek, WSM przystąpi do realizacji zadania od stycznia 2021 roku.

Małgorzata Pielacińska

 

Skip to content