Statut i Regulaminy

Poniżej do pobrania dostępne są Statut oraz Regulaminy WSM   Statut WSM Uchwała zm. statutu 04.09.2018 Uchwała Zarzadu opłaty zamiana lokali WSM Regulamin Walnego Zgromadzenia Regulamin Rady Nadzorczej Uchwała  nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2014 w sprawie zmiany uchwały nr 2.2008 WZ dot. regulaminu RN Regulamin Komisji Inwestycyjnej, Rewizyjnej i Organizacyjno-Samorządowej Regulamin Członkowsko-Mieszkaniowej Oarz […]

Skip to content