Regulamin konkursu „Zielona WSM”

§ 1 Postanowienia ogólne  1. Organizatorem konkursu „Zielona WSM” jest Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.2. Celem konkursu jest propagowanie wśród członków i mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej – WSM) potrzeby dbania o estetykę Osiedla poprzez pielęgnację przydomowych ogrodów, ukwiecanie balkonów, okien czy parapetów.3. W konkursie mogą wziąć udział członkowie i mieszkańcy zasobów WSM.4. Konkurs […]

Konkurs „Zielona WSM”: Najpiękniejsze spółdzielcze ogrody

Konkurs „Zielona WSM”Najpiękniejsze spółdzielcze ogrody W lipcy ogłosiliśmy nowy konkurs „Zielona WSM”, w którym chcemy pokazać, jak spółdzielcy dbają o zieleń w swoich osiedlach, pielęgnując przydomowe ogródki, ukwiecając balkony czy parapety. Do końca wakacji spłynęło do nas 12 zgłoszeń w kategorii ogród. Kapituła Konkursu wybrała troje laureatów.

Zielona WSM

Zielona WSM  Osiedla WSM słyną z zieleni. Nasi mieszkańcy nieraz wygrywali dzielnicowe i miejskie konkursy na najpiękniejsze przydomowe ogrody. Zarząd WSM postanowił włączyć się w tradycję nagradzania osób, które ukwiecają nasze osiedla. Dzięki ich pasji i codziennej pracy, przestrzeń wspólna jest po prostu piękniejsza. Stąd pomysł na nowy konkurs „Zielona WSM”.

Skip to content