OGŁOSZENIE NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE POSIADA DO ODDANIA W NAJEM MIEJSCE POSTOJOWE NR 34, ZNAJDUJĄCE SIĘ W GARAŻU PODZIEMNYM GP-2 W BUDYNKU PRZY UL. KOMPASOWEJ 10.

UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z JEDNOMIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA NA KONIEC MIESIĄCA KALENDARZOWEGO.

CZYNSZ NAJMU: 250,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE DLA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI, W PRZYPADKU BRAKU CZŁONKOSTWA CZYNSZ NAJMU: 280,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE, KWOTA POWIĘKSZONA ZOSTANIE O NALEŻNY PODATEK VAT (NA DZIEŃ WYSTAWIENIA OGŁOSZENIA PODATEK WYNOSI 23%).

NAJEMCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO WPŁATY KAUCJI Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO W WYSOKOŚCI RÓWNOWARTOŚCI TRZYMIESIĘCZNEGO CZYNSZU NAJMU BRUTTO PŁATNEJ PRZED PODPISANIEM UMOWY NAJMU.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRATOREM OSIEDLA LATYCZOWSKA

Administracja Osiedla WSM Latyczowska

04-048 Warszawa,
ul. Kompasowa 10

TEL.:+48 537 812 621

PODANIE O MIEJSCE POST latyczowska

Skip to content