Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w 24 budynkach

WSM Osiedle Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w 24 budynkach mieszkalnych w Warszawie.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 17.12. 2018 r.

 

Termin składania ofert do dnia 10.05.2018 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert w dniu 10.05.2018 godz. 1200 

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 10.06. 2018 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 100 zł netto do odbioru od dnia 26.04.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Grzegorz Szymański. 0-22-834-34-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.