Inspektora ds. Rady Osiedla

ADMINISTRACJA OSIEDLA ŻOLIBORZ IV

01-736 Warszawa,  ul. Dolnośląska 3 tel. 22 568-97-87

 

Zatrudni pracownika  na stanowisko:

Inspektora ds. Rady Osiedla

Wymagania:

 •  Wykształcenie kierunkowe minimum średnie
 • Biegła obsługa komputera ( szczególnie pakietu Ms Office, poczta elektroniczna ),
 •  Doświadczenie zawodowe w protokołowaniu przebiegu zebrań, spotkań itp. ),
 • Staż pracy minimum 5 lat,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub innej jednostce gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • Dobra komunikatywność i wysokie umiejętności organizacyjne

Do obowiązków na w/w stanowisku będzie należało m.in. :

 1. Obieg i archiwizacja dokumentów Rady Osiedla.
 2. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Rady Osiedla.
 3. Obsługa posiedzeń Prezydium i Plenum - przygotowanie dokumentów, protokołowanie posiedzeń, sporządzanie projektów uchwał itp.
 4. Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia poszczególnych komisji Rady Osiedla.
 5. Nadzór nad bieżącym umieszczaniem informacji na stronie internetowej Rady Osiedla.
 6. Współpraca przy organizacji i protokołowanie zebrań osiedlowych mieszkańców.

Rodzaj pracy

Zatrudnienie na umowę zlecenie, w wymiarze około 20 godzin tygodniowo, według ustaleń z pracodawcą, plus protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla w godzinach popołudniowych i wieczornych ( 2-3 razy w miesiącu ).

Oferta powinna zawierać:

 • CV ze zdjęciem,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających,
  •   kwalifikacje zawodowe,
  •   wykształcenie,
  •  dotychczasowe zatrudnienie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane kontaktowe: adres do korespondencji, telefon, adres e-mail.

Oferty prosimy składać w biurze Administracji Osiedla WSM IV ul. Dolnośląska 3 pok. 25, lub wysłać na adres e-mail: zoliborz4@wsmzoliborz.pl