Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01 – 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

MODERNIZACJA I REMONT WNĘTRZ KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19 A W WARSZAWIE.

 

Materiały  przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01 – 737 Warszawa,  w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 8:00 – 13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Piotr Matysiak,  e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 56 13 443.

od oferentów wymagane są:

- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10.000,00zł

( słownie: dziesięć  tysięcy złotych) na nr konta:

PKO BP XV O / Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na modernizację i remont wnętrz komunikacyjnych w budynku Społecznego Domu Kultury” oraz „nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do  20.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej w dniu 20.07.2018 r.
o godz. 12:00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.