KONSERWACJĘ I NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ul. Elbląska 14, 01 – 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

KONSERWACJĘ I NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH ZAINSTALOWANYCH
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

 

 

Materiały  przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Niedzielskiego,
ul. Niedzielskiego 2, 01 – 875 Warszawa w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01 – 737 Warszawa,  w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 8:00 – 13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Danuta Szewczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; kontakt tel. 22/427-19-93.

od oferentów wymagane są:

- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00zł

( słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta:

PKO BP XV O / Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na konserwację i naprawy dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych przy ul.  Niedzielskiego 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E w Warszawie.” oraz „nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do  30.05.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej w dniu 30.05.2018 r.
o godz. 12:00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.