Telefony Alarmowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Instalacji Domowych
Pogotowie Elektryczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Dźwigowe
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Ratunkowe dla Bielan
Pogotowie Policji
Komisariat Policji
Straż Pożarna
Straż Miejska Bielany, ul. Broniewskiego 59A
Straż Miejska Bielany, ul. Rydygiera 3a
Policja, Komisariat ul. Żeromskigo7
Pogotowie Ciepłownicze SPEC (sieci zewnętrzne i węzły)
Pogotowie MPWiK (sieci zewnętrzne)
Biuro meldunkowe, ul. Żeromskiego 29
Biuro Adresowe, ul. Andersa 30 
993,  22 841 06 04
22 633-64-12, 602-239-451
992 lub 22 628-45-87, 22 628-45-97
22 633-64-12;   602 239 451
999, 22 628-24-24
22 834-30-03
997, 22 826-24-24
22 834 77 77;   22 603 76 61
998, 22 835-82-10,11; 22 834-13-01,02
22 669-01-91
986,
22 603-71-55,  22 834-83-83
993
994,  22 841-06-04
22 373 30 47
22 831 99 77