Remont balkonów Żoliborz II

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II

01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Dymińskiej 9b
 2. Remont balkonów w budynkach przy ul. Gen. Zajączka 17
 3. Remont balkonów w budynkach przy ul. Gen. Zajączka 19
 4. Remont balkonów w budynkach przy ul. Gen. Zajączka 21
 5. Docieplenie ścian budynku przy ul. Gen. Zajączka 15 metodą mokrą lekką (etap III)
 6. Wymiana drzwi do klatek schodowych i piwnic w budynkach mieszkalnych
 • Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2018 r.
 • Termin składania ofert - do 24.04.2018 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.:
 • 24.04.2018 r. w godz. 930-1230
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:
 • Zadanie 1 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 2 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 3 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 4 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 5 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 6 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.