Przetarg 02.03.2017

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II

01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

 

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

  • Zadanie 1. Remont dachów budynków przy ul. Broniewskiego 6,4a,6a, ks. J. Popiełuszki 3 w Warszawie oraz wykonywanie napraw dachów innych budynków osiedla
  • Zadanie 2. Wykonanie robót brukarskich na terenie osiedla
  • Zadanie 3. Wymianę instalacji elektrycznych w budynkach osiedla

Termin realizacji  zamówienia  - do 15.12.2017 r.

Termin składania ofert - do 22.03.2017 r. do godz. 8:45

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa  ul. ks. T. Boguckiego 1

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 22.03.2017 r. w godz. 9:00-10:00

Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

Wysokości opłat:

  • Zadanie 1 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
  • Zadanie 2 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
  • Zadanie 3 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 100 zł

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest: Cezary Kurkus.

Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, dzial.techniczny@wsm2.pl.